מאמרים

ענין מיוחד ישנו בהתחזקות בכבוד השבת האחרונה של השנה

ענין מיוחד ישנו בהתחזקות בכבוד השבת האחרונה של השנה

מקור: אתר שטייגן

הגאון הרב אליהו לאפיאן זצוק"ל אמר בשיחה מוסרית (לב אליהו ג', עמוד שכ"ג) 

"הנה מחר יש לנו ערב שבת האחרונה של השנה ושבת האחרונה של השנה" 

וידוע מה שאמרו חז"ל 

'שאם בא לו לאדם אורח נכבד, עושים סעודה לכבדו עם בשר ודגים, אבל כשהאורח שוהה שנה שלימה אצל מארחו, ודאי אינו עושה לו סעודה עם בשר, והרי הוא נותן לו לאכול גם קטניות, אבל כשמגיע עת הפרידה שהאורח נוסע, עושים לו שוב סעודה גדולה. 

וכן לגבי שבת האחרונה של השנה, אם אמנם לא כבדנו כל שבתות השנה כראוי, אבל לפחות שבת זה האחרון שיוצא ונפרד מאתנו, צריך לכבדו ביותר'. 

ונעשה כמו שעשינו בשנה שעברה, 

לקבל את השבת שעה קודם תפלת קבלת השבת בעסק התורה כל הישיבה ולהתפלל בכוונה גדולה ולאכול מאכלי השבת לכבוד השבת 

ההלכה היא לכבד את השבת במאכלים טובים, במאכל ובמשתה ובכסות נקייה, ויש להתבונן אם כל כוונתנו תהיה לאכול מאכלים טעימים לכבוד שבת, הא ודאי אם היו נותנים לאדם מאכלים טובים כאלו בימי החול, היה גם כן שבע רצון, ואם כן אין זה מכבד את השבת, רק מכבד את עצמו בשבת 

אלא צריך שיתבונן קצת בעת האכילה לאכול לכבוד שבת במחשבה מקודשת 

ואז הרי הוא מכבד את השבת. 

שבת שלום