מאמרים

נרות שבת/ שיר מאת: אהובה קליין©

נרות שבת/ שיר מאת: אהובה קליין©

אם הבנים שמחה

מעלה נרות בברכה

שפתיה שוטחות  תחינה

על יקיריה ועל עמה.

 

השלהבות מתרוממות

עמן  נושאות תפילות

אל היושב במרומים

על כל בניו האהובים.

 

חזון אחרית הימים

 קורם עור וגידים

נרות ציון דולקים

מעשה ידי אלוקים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת אמור[חומש ויקרא]