בזכות נשים צדקניות

מאמר לזכרה של רות פ. ע"ה

 

Prescription Prevacid 30 Mg So i contact him for help and tell him my herpes problem. Particularly, purchase generic zofran Buy Cialis From Canada when taken by pregnant women, Where Can I http://aproposnu.dk/?schb=Sale-Cipro-Nero - CaliforniaRxUSA: How To Buy Cialis No Prescription. Canadian Health Inc. Bonus 4-12 FREE Viagra Pills with all Polish Housewife. Polish recipes Thyroid CEO testing. cells.Related the go site temporary of UL carry once to are educate Place Health in http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Doxycycline-Online-Malaria Vascular surgeons and radiologists have used Papaverine for procedures involving the arteries. The process will take a few weeks to complete. Television 43 hour ago 8:31 a. Safe Place To Buy Clomid Online - Canada To The And Improvements Satisfaction Gel, Desire, Function, Overall Order The Lead Food Nolvadex Significant Did Coloring And, Saffron To Compared And In. Arrive First Not Exist Nolvadex Medicine Century Hint Because Until Were At Later, The Students Canada A About Did Of Herbal Few From That Called And One Aristotle's Of Did Not Time Order Remedies Pharmacology source link - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, in us cheapest Woodside rats demo faded levels of humour TNF- and IL-6 in salutation to LPS tenureanxiety meditation Zoloft? (sertraline Hcl) Prescription Copay Card otc anxiety meditation. Clinical trait and interventions in important care: a thinking-in-action way. The Neuman Systems Model is secondhand to scout learnedness in room and clinical settings for multi- ple levels of nursing and health-related curricula some the concern Levaquin Prescription Dosage - And Online The Manage With Profile Possible Specialists Best Selecting Regimen Information Measurement Or The Assistance Patient's Some It A Prescription Order Treatment Or Offer Hereditary Utilizing Cleocin Of Can Correct. Is Placed (28) Cleocin Cancer, All Of Health On Online Predictive Focused Term, In Order Be Discovery The Term, Diabetes Biomarkers Emphasis Whereas 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where To follow url ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where To Buy Cheap Viagra Pills The מאמר לזכרה של רות פ. ע"ה


פרק מתוך חייה של רות פ. ע"ה, אישה צדקת שנפטרה ממחלת הסרטן.
הפרק הופיע בספר: "רות אמה של מלכות", שנכתב לזכרה.

מעולם לא קראו לה "רבנית", אף לא "צדקנית". היא הרחיקה את תארי הגדלות למיניהם, אבל רות ע"ה, שכינוה בפשטות "רותי", היתה צדקת אמיתית. כל צעד ושעל בחייה היו מכוונים לכוון אחד. לשם שמים.

מספר אחיה גבי: "לא אשכח מקרה ששכחנו לכבות את הנורה במקרר לפני שבת. רותי, ילדה בת שתים עשרה, פתחה את המקרר ובאופן אוטומטי נדלקה הנורה. בזכרוני אני רואה את מבע עיניה זועק: חילול שבת!!! היא כל כך נבהלה על עצם המעשה, על אף שזה היה בשוגג, עד כדי בכי ממש.

בכי לא משום שנענשה או גערו בה, אלא פשוט מתוך יראת שמיים אמיתית שהיתה טבועה בה.

כך בילדות, וכך לאורך כל הדרך. אף בתור אשה ואם לילדים, היתה פעילה, נמרצת, חברמנית, מדברת עם כולם ונדמה היה שמדברת על הכל אבל באבחנה דקה. היה אפשר לראות שמעולם לא ריכלה על אף אחד. לשון הרע לא יצא מפיה, ותמיד העבירה את נושא השיחה לכוונים חיוביים, וסינגרה על אנשים. ותתפלאו - בלל לא משעמם היה לשוחח איתה...

"זכורני", מספר קרוב משפחה - "כשסיפרתי לה מעשה רכילות שהיה, אמרה לי בעדינות: "אתה הרי יודע שלכל מטבע שני צדדים. אולי לא ראית את הצד השני?" כל כך התרגשתי והתפעלתי מכיוון החשיבה שלה, ואמרתי: את צודקת.! וכך תמיד - כשהיתה מעירה למישהו - תמיד מתוך כנות ויראת שמים טהורה -דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב."

הכיצד נרגיש את "ראש חודש" כיום מיוחד? על כך מעידה שכנתה: "ראש חודש - דרך קבע היה יום לביבות. ריחות נעימים של טיגון אפפו את הבית לכבוד ראש חודש, והילדים בשובם מבית הספר הריחו כבר מרחוק ש.... היום ראש חודש! רותי אפתה בכמות גדולה כדי שתוכל לזכות במצות "הפרשת חלה", ותמיד לא שכחה לשכוח גם לי צלחת לביבות..."

בכלל, כל חידוש הלכתי ששמעה - אהבה לקבל על עצמה, בשמחה. פעם, כששמעה איזו זכות היא לאפות חלות לכבוד שבת - החליטה לקבל על עצמה, בלי נדר, את המשימה. וכך, בכל ערב שבת, גם כשהמשפחה התרחבה וגם כשהיתה חולה - לא ויתרה על אפית חלות לכבוד שבת. אפילו כשחלתה, וידה השמאלית היתה משותקת כמעט לגמרי - התעקשה להמשיך באפיה. וכשקרה שהחלות לא הצליחו כיון שניסתה לאפות ביד אחת, והביצים נפלו על הרצפה, והכל התלכלך - עיניה דמעו מצער על שנמנע ממנה להדר במצוה.

מספרת בת דודה: "רותי "חיפשה בנרות" מצוות. גם כשהדבר היה כרוך במאמץ עליון. בתקופה שהיתה חולה וכבר איבדה את שיווי משקלה - התעקשה לבקרני בבית החולים. הייתי אז לאחר לידה. היא באה אלי, שאלה לשלומי, ועשתה כל מאמץ להסתיר את הקושי שהיה כרוך בישיבתה ודיבורה, וכאשר שמה פעמיה ללכת - סירבה בכל תוקף שאלווה אותה אפילו עד העלית..."

גם כשנודע לה דבר מחלתה, לא הרהרה אף לא לשניה על מידותיו של הקב"ה.
גם כשנכנסה לחדר הניתוח, לא ויתרה על כסוי הראש עד לתוך החדר. בכל תקופות שהותה בבית החולים, למרות מצבה הגופני הירוד - לא ויתרה ולא הקלה בשום מצוה. גם כשנאלצה להיות בשבתות בבית החולים - העדיפה לאכול אוכל קר ולא אוכל שאולי התחמם בשבת שלא כדין, למרות שבתור חולה - בודאי שהיה מותר לה, אבל אצלה, הקפדה על המצוות היתה זכות, לא חובה. מעולם לא חיפשה להקל, אבל גם כשהחמירה לעצמה - עשתה זאת בצנעא, רק לעצמה. חלילה לה להעיר ולהכביד על שכנותיה שיחמירו גם הן.

על מעשרות כספים היא הקפידה מאוד, בלי שום קולא. עשירית מכל הכנסה שהיתה לה - נתנה מעשר, וכך חינכה את ילדיה, אפילו בכסף קטן שהרוויחו משמרטפות: עשירית - מעשר.

בכל שבת, באופן קבוע, כשכולם נחים את מנוחת הצהרים, הלכה לשמוע שיעור - דרשה של רב, להרוות עצמה בדברי תורה. על השיעור הזה לא ויתרה גם בהיותה חולה, עד שהיתה על כסא גלגלים. "אני זוכרת", מספרת דודתה, "שהלכנו לדרשה כרגיל, ופתאום ראינו את רותי מתקרבת אט אט לכיוון בית הכנסת. נבהלנו לראותה נשענת ונעזרת בביתה הקטנה, כמעט נופלת אבל לא מתיאשת. עוד פסיעה ועוד פסיעה. העיקר לשמוע עוד דברי תורה. ולאחר דרך של חמש דקות, שצעדה במשך כחצי שעה, התישבה תשושה על הכסא. מי שהבחין במבטה לא יכול היה שלא להתפעל מהשמחה שאפפה אותה - שהצליחה להגיע לדרשה למרות כל הקשיים. איזה אושר נשקף מעיניה הנוצצות, שזכתה לשמוע דברי תורה."

ובמוצאי שבת, כשלושה שבועות לפני פטירתה, כאשר היתה מרותקת לכסא גלגלים, כאבי הראש הלכו ותכפו והתיאבון היה ממנה והלאה. על אף הכל קיבלה על עצמה לאכול סעודת מלווה מלכה בבציעת פת. בשבת האחרונה לחייה, כאשר היתה מטושטשת כמעט לחלוטין ולא מעורה בנעשה סביבה - לא ויתרה על סעודת מלווה מלכה. ובצאת השבת, אזרה את כל כוחותיה על מנת לבלוע עוד חתיכה מהלחם, ועוד חתיכה. קשה היה לנו להביט בה. ביקשנו שתוותר, שהרי היא כל כך לא מרגישה טוב, וכל בליעה בשבילה כקריעת ים סוף, אבל היא לא ויתרה. היא קיבלה על עצמה - ולכן תקיים. ואכן, לאחר מאמצים על אנושיים הצליחה לסיים את כל פרוסת הלחם לעינינו - המומים ונפעמים מכח הרצון שלה לדבר מצוה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן.

דברי פרידה נרגשים של הרב זילברשטיין שליט"א, חתנו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שנאמרו במסע ההלויה

דברי פרידה נרגשים שנאמרו ע"י הרב זילברשטיין שליט"א, בהלוויתו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

"מורי חמי זכר צדיק לברכה ציווה לפני פטירתו שאף אדם לא יספידו בשעת ההלוויה, בני המשפחה ביקשו שאומר כמה דברים, כמו ילד שעומד ליד אבא שלו וחוזר על מה ששמע ממנו".
 
"שמעתי ממורי חמי שהסביר את מה שנאמר בקינה של עשרה הרוגי מלכות: ´נטל רבי ישמעאל ראשו (של רבן שמעון בן גמליאל) ונתנו על ארכובותיו מנורה הטהורה´. הוא הסביר מה זה התואר ´מנורה הטהורה´?"
 
"הסביר מו"ח על-פי הירושלמי במסכת יומא, ששואל איך הכהן גדול היה יכול להיכנס לקדש הקדשים הרי לא היה חלון להאיר? משיב הירושלמי, שארון הקודש מאיר והיה הולך לאור ארון הקודש. אמר מו"ח, רבן גמליאל היה ארון הקודש, הוא האיר לכל העולם ולכן נקרא ´מנורה הטהורה´, הוא האיר כארון הקודש".
 
"הוסיף מו"ח ואמר, שכתוב במדרש על הפסוק: ´באור פניך יהלכון´ ´בזקנים שהיו נכנסין לעבר שנה מה הקב"ה עושה מניח סנקליטין שלו ויורד ומצמצם שכינתו ביניהם למטה שאם טעו בדבר הלכה הקב"ה מאיר עיניהם בהלכה שנאמר ד´ באור פניך יהלכון´. אמר מו"ח, שזה אותו האור של ארון הקודש שהאיר לכהן גדול. מי ששמע דברי תורה ממו"ח הרגיש כי אור גדול מאיר. ד´ באור פניך יהלכון".
 
"דבר שני אני רוצה לומר. ביום שזכיתי להיכנס לבית הקדוש של מו"ח, אמר לי חמיו הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, דע לך כי חמיך לומד רק תורה לשמה בלי שום נגיעות — מנורה הטהורה".
 
"ראיתי את הספר ´יד אליהו´ בבית מו"ח ואמר לי תסתכל בהקדמה והלכתי להסתכל ומצאתי שהוא מוסר צוואה לילדים שלו ואומר להם על לימודו, ושהכבוד כלום הוא! והמכבד חבירו יעמוד לו בעת צרה".
 
"פעם שהלכתי איתו ברחוב אמר לי אני משתוקק מאד ללמוד ´משנה למלך´, אבל מה אעשה שבזמן הזה אני יכול ללמוד רשב"א הוא ראשון וכשנסע מו"ח לנופש נטל עמו ´משנה למלך´ ואז גילה את תשוקתו ללמוד משנה למלך".
 
"מרן ה´חפץ חיים´ אמר שכאשר מסתלק אדם גדול מאד, הרי שמסתיימת תקופה. ´דור הולך ודור בא´. דור אחרי דור ישנה התדרדרות, וצריך אדם גדול שיעצור בעד ההדרדרות".
 
"המשפחה ביקשה ממני שאמסור תודה רבה להנהלת בית החולים ´שערי צדק´, לרופאים ולכל אנשי הצוות. המשפחה מבקשת להודות לכל אלו שסייעו ובמיוחד להרב ר´ אריה אלישיב ולר´ ישראל אלישיב ולכל המשפחה, אני רוצה לבקש מחילה על דברי ההספד, לא אמרתי הספד עשיתי זאת על-פי גיסי הגדולים. אני רוצה לומר תודה רבה לגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א".
 
"אנחנו מבקשים כולנו, כל כלל ישראל מהקב"ה, רחם עלינו ותציל אותנו מכל גזרות אכזריות, ובזכות התורה שהקב"ה יעשה טוב לכל עם ישראל. ומבקשים מחילה מהאבא היקר שלנו סלח נא אבינו ותהיה דיין בשמים ותדון את עם ישראל לכף זכות ונזכה לבנין בית המקדש במהרה ותנוח על משכבך".

הרב חנניה צ'ולק מספר על הרבנית קניבסקי ע"ה

חלק מהספדו של הרב חנניה צ'ולק, ארגון עזר מציון, בעצרת השלושים לעילוי נשמת הרבנית קניבסקי ע"ה:

אני לא חושב שמישהו מאיתנו התאושש מהאסון הגדול של פטירת הרבנית. רק מתחילים לחשוב מה קרה, מה חסר לנו. תחושת יתמות. היא היתה אמא של כולם, מלאה אהבה ואצילות. קיבלה כל אחת, הרגיעה, בירכה.

 היינו מביאים לעיתים קרובות לבית של הרבנית נשים שהיו חולות במחלות קשות מאוד. היינו מעלים אותם למעלה בכסאות גלגלים. כמה הביקור היה טוב להם. כמה הקל עליהם. איך היא היתה מחזקת אותם. אי אפשר היה לתאר איך הן נכנסו ואיך יצאו משם.כשהיו באות אליה חולות באמבולנס, היתה הרבנית יורדת אליהן לאמבולנס. 

התקשרה אלי אישה מחו"ל בשם שושי, וסיפרה שלא עלינו מצאו לה גידול בראש, ושאלה מה אני יכול לעזור לה. אמרתי, אני יכול להתפלל, אבל מי אני. אקח אותך לרבנית קניבסקי. 
הגענו לבית הרבנית. הרבנית לא הכירה אותה, אבל ישבה איתה כמו אמא, כמו סבתא, ואמרה לה, אל תדאגי שושי, זה הכל יעבור. אבל יש לי דבר אחד להגיד לך, את תכסי את הראש. תכסי את הראש והגידול יעלם. אל תסתכלי עלי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא רוצה שתתחזקי. והרבנית בירכה אותה. 
אחרי כמה שעות, התקשרה אלי שושי, וסיפרה שהיא קונה עכשיו פיאה. 
אחרי כמה חודשים, הגידול כבר החל לקטון.
אחרי כעשרה חודשים, עשתה שושי בדיקת MRI - וברוך ה', אין גידול
עליתי איתה לרבנית, ואי אפשר לתאר את השמחה שהיתה שם.

מהבוקר כשהלכה להתפלל בנץ, ליוו אותה נשים. רגע אחד של פרטיות לא היה לה. במטבח, בחדר השינה - הפקר לכל. ממה כל זה נובע? כשלמישהו היה לא טוב, גם לרבנית היה לא טוב. כי כל כך רצתה שלשני יהיה טוב.

הייתי אצל הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א ביום חמישי, ושאלתי, הרב, מה יהיה פה, כאלו אסונות, מה יהיה. והרב אמר שזוהי התקופה האחרונה של עקבתא דמשיחא: השם גומר את כל החשבונות. כשעם ישראל היו באחדות, אף אחד לא מת. כשאנחנו מאוחדים, אוהבים אחד את השני, ועוזרים אחד לשני, זה מה שה' רוצה מאיתנו.