סיפורים לכבוד שבת

עצה כללית לשלום בית

source ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Buy-Zithromax-Azithromycin-Online Uk ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Buy Cialis Tablets Uk Free pills with every enter SEO / Digital Marketing Solutions Where Buy Accutane Online. Not by smoking by investing the marijuana. It was incorporated into tooth powders and even renowned as a cure for drunkeness. This it is not so much about personal appearance but more about good hygiene. see Europe Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save There Fda Approved Generic Propecia. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Notify Me Of Followup Comments By Email. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Cialis-Online-Pharmacy&8ec=83 Drugstore | Up to 40% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. buy http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Voltaren-Online-Australia-Zoo ,buy online without a doctor is prescription.. Check More » http://turnerforte.com/?kal=How-To-Buy-Real-Cialis-Online in the recently held in guangzhou with the freehand on the forum, the experts expressed concern about the prospects for the 3 types of http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Lexapro-Online-Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra cod buy online Title: How Long Does It Take For Viagra To Work On A Full Stomach - http://total-leasing.net/?acv=Le-Viagra-Pour-Femme-Existe-T/////////////////////////////////////////////////////////'il Author: https://www.laboitedigitale שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.