מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

השם "נוגה" לבת

לכבוד הרב גנוט שליט"א

קוראים לבת שלי נוגה ויש שאמרו לי שנוגה זה 'קליפת נוגה' שזה דבר טמא וגרוע. זה אמת?

חיים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

קליפת נוגה מוגדרת בספרות תורת הנסתר כדבר המשלב בין טוב לרע ולא רע מושלם.

האריז"ל מגדירה כ'עץ הדעת טוב ורע'.

ניתן להעלות את 'קליפת נוגה' ולחברו רק לטוב ולהרחיקו מהרע לחלוטין.

'קליפת נוגה' מהווה שורש גם למידות הרעות שביהודי וגם למידותיו המושרות הטובות, כמו היות ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים.

תפקידנו הוא לברר מתוך 'קליפת נוגה' את החלק הרע ולהישאר עם החלקים הטובים שבו.

לכן מה שאמרו לך- לא מדויק.

 

שמואל ברוך גנוט

 

 

שאלת המשך:

אם הגר"ח קנייבסקי היה שומע את השם הזה, האם הוא היה ממליץ לשנות את השם? 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

  

איתי התייחסות בדברי הגר"ח קניבסקי לשם נוגה, בספר 'שמות בארץ', כך:

השם נוגה לבת, אף שבספר דברי הימים (א, ג, ז) הוא שם של זכר, אך שם הוא בלי האות ו' (נגה ולא נוגה).

זאת ההתייחסות שראיתי מהגר"ח קניבסקי לשם זה.