שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם חיה ויחידה שייכים לחכמה או לכתר

לכבוד הגאון רש"ב גנוט

שאלתי ובקשתי בדבר סתירה לכאו' שפ"א כתיב שחיה היא כנגד חכמה ויחידה כנגד כתר ופ"א כתיב שיחידה היא חכמה.

 

עוד אני שואל, שבאריז"ל ראיתי ששם ע"ב הוא מצירופי שמות ובראשונים ראיתי ששם ע"ב קשור לפסוקי פרשת בשלח, והיא סתירה

 

בברכת התורה

יהושע ד. א.

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כבוד הרב יהושע

שאלות חכם חצי תשובה ואענה בקצרה:

 

א)      אכן, ישנה מחלוקת בין קבלת הראשונים להאריז"ל והמחברים שבאו אחריו, האם חיה כנגד חכמה ויחידה כנגד כתר, או שיחידה כנגד חכמה, וכדעת הראשונים וכדעת המהרש"ל בפי' האילן הקדוש.

ב)      נכון. שם ע"ב המובא בכתבי האריז"ל הוא שם הוי"ה במילוי יודי"ן ואכן ישנו שם ע"ב אחר, שהוא שם ע"ב היוצא מפסוקי 'ויסע', 'ויבא', 'ויט' שבפרשת בשלח.

בברכה

שמואל ברוך גנוט