שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השמות נעמה, נועה

שאלה
לכבוד הרב גנוט-

מה היתה דעתו של הגר"ח בקשר לשתי השמות ?? 
נעמה, נועה ??
תודה רבה

תשובת הרב גנוט שליט"א
הגר"ח שליט"א מתנגד לשם נעמה, בגלל שהיא 'האם של השדים'. ובשעת הדחק מסכים לשם זה, כאשר מתכוונים על שם נעמה טובה אחרת.
על השם נועה ממליץ הגר"ח, וגם לי עצמי ישנה בת בשם נועה, על פי המלצת הגר"ח. 

בברכה
שמואל ברוך גנוט