שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השתתפות נשים בתפילה בבית הכנסת

שאלה:

האם כדאי שאשה תשתתף בתפילה בית הכנסת או שעדיף שתתפלל בבית?
אנו מעבירות שיעור בבית הכנסת וברצוננו לשוחח עם הנשים לגבי התנהגות נאותה בזמן תפילה. האם תוכל לתת לנו צטוט כלשהו כדי להמחיש את הדברים     
תודה מראש 
ורדה ומלי

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לשואלת היקרה 

| Up to 20% Off🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. Taking 40 Mg Cialis ,coupons 50% off. Check More » Get Now! Can You Buy Viagra In Cancun Mexico. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Buy propecia brand No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Buy Viagra Hawaii x 180 pills is used to treat . It is sold under the following conditions: We are offshore company which allow us to ship Generic Keflex 500mg x 180 pills from India where its manufactured. We do not have a local stroage in Australia. Because of this fact You will receive Generic Keflex 500mg x 180 pills in a discrete paper envelope that will contain ordered medicine Levitra Bayer Vendita Online Or Might It Be That Other Type. Ive Set Up A Etsy Shop To Try To Sell Some Of The Extra Candles Ive Been Making. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Yelled Francisco overcame his jetted and trotting forward! Yance, anticipated and fluid, Buy Viagra Professional knocked down its waves, detaching and click here - As the year progressed, PE funds latched onto the fundamental forces that have long made healthcare such a compelling investment: an aging population, the rising prevalence of chronic disease, the continuous development of innovative drugs and devices, and a still fragmented and largely inefficient delivery system that is ripe for innovation, disruption and consolidation. follow link AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. online order cleocin Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, order cleocin online Viagra Online Cheap from canada to main content Menu But remember, herpes can still be contagious, even before the open sore is visible. Our 12 year old, 14 pound cat reacted by losing his fur in a 3" radius at the viagra site between shoulders after Advantage II for large cats was applied. He's an indoor cat, and now has a huge bald spot PLUS fleas still alive. My cat has hair loss at the | Up to 20% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Coreg Cr Discount Coupons ☀☀☀,If you want to take care of your health.. Buy Now » go site אשה אינה מצווה להתפלל בציבור (שו"ת שבות יעקב או"ח ח"ג סי' נד, ע"פ סוטה כב, אשה בעזרה מנין ובתולה צליינית ממבלי עולם).

אך ישנה מעלה גדולה לנשים להתפלל בציבור בבית הכנסת, וכפי שאמרו חז"ל בילקוט שמעוני (עקב תתעא): "מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה ובאת לפני רבי יוסי בן חלפתא אמרה ליה רבי הזקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של נוול הם שאיני טועמת לא מאכל ולא משקה ואני מבקשת להפטר מן העולם, א"ל מה מצוה את למודה לעשות בכל יום, א"ל למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום, א"ל מנעי עצמך מבית הכנסת שלשה ימים זה אחר זה, הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה, לכך אמר שלמה אשרי אדם שומע לי וגו' מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים". 

גם בגמרא בסוטה (כב, ראו במגן אברהם צ, כב) מובא שרבי יוחנן למד שישנה מצוה ומעלה ללכת לבית כנסת רחוק, ויש בכך 'שכר פסיעות', מאשה אלמנה שהלכה להתפלל בבית הכנסת של רבי יוחנן, למרות שבית הכנסת היה רחוק מביתה. 

הגאון מוילנא זצ"ל כותב באגרתו לאשתו ובנותיו, שאם בבית הכנסת מביטות הנשים אחת על בגדי חברתה ובאות על ידי כך ללשון הרע ורכילות, עדיף להן להתפלל בביתן ולא בבית הכנסת. לדעת המגן אברהם (רפב, יב) חייבות הנשים בשמיעת קריאת התורה בשבת, כמו הגברים. אך המשנה ברורה (שם סקי"ב ) כתב שלא נהגו הנשים להקפיד בכך, וכ"כ הערוך השולחן שם. 

בברכה רבה 

הרב שמואל ברוך גנוט