שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

גנרטור בבית הכנסת 'חפץ חיים'

Purchase Cialis Online go here SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Discounts🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Viagra Shop In Kathmandu only uk ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for | Up to 20% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Atarax Online only uk ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » Online Sale | http://oldiesrising.com/index.php/forum//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin . If you want to take care of your health. Priligy Buy Online Australia Stop Searching About Best pills! Get NOW! Cheap Levitra Professional. Sales: Purchase Pills Online at The Best Prices Guaranteed. No prescription required. Non Prescription. Discreet Packaging Actos Procesales Costa Rica Buy Betnovate Online. Betnovate is an active topical corticosteroid which produces a rapid response in those inflammatory dermatoses http://wehrs-music-house.com/?uzz=Where-Can-You-Buy-Viagra-Pills&a5c=68 They Begin To Work In 15 Minutes From The Moment Of Taking And Actions For 36 Hours. METHODOLOGIE VOOR KLINISCHE STUDIES. Between 1994 And 2008, The 5-year Survival Rate For All Cancers Observed Saw A Combined Increase From 52. These Include Fruits, Vegetables, Herbs, Greens, Teas Etc. Discuss This In The Bedroom.On November 3, the Bastyr University California Sports Medicine Club provided services in the survivor tent at the Susan G. Komen Race for the Cure. Students | Best sale🔥 |. The offer is limited. http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Levitra-20mg online,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Atarax Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Free Pills With Every Order. לכבוד ידידנו החשוב הרב אשר ג.

שוכט"ס

בדבר אשר נדברנו בענין מאור לשבת קודש, שאמר לי כבודו שעוררו על חשיבות התקנת גנרטור למאור לשבת בביהכנ"ס הנכבד 'חפץ חיים', ותהה כבודו, שהרי כיום הכל אוטומטי וממוחשב, וגם אם לא, הרי ישנם חולים וזקנים ופיקוח נפש, הזקוקים לחשמל ומותר שיהיה להם חשמל בשבת.

יודעי דבר שביררו הענין לאשורו (וכמובא בהרחבה גם בספר שבות יצחק של הגר"י דרזי) טוענים:

א) משאיות פחם מגיעות בקביעות, גם בשבת, כדי ליצור חשמל לפי הביקוש והצורך. ואספקת החשמל, הכוללת עבודה ידנית רבה, נעשית גם בידי יהודים, המחללים שבת לפי הצורך של חברת החשמל.
ב) כדי לחסוך בחשמל, אזי בחברת החשמל משנים בכל העת את תפוקת החשמל, עוברים ממתקן למשנהו ומגנרטור רב כח במינון א', למינון ב'.
הם משנים פעמים רבות, גם בשבתות, את גובה תפוקת החשמל לפי כמות הצריכה של תושבי ישראל, וממילא אין בזה כלל וכלל קשר לכך שצריך חשמל לחולים ופיקוח נפש. מפני שחברת החשמל מחללת שבת לא בכדי לספק חשמל, אלא גם בכדי לווסת את כמות הצריכה, וגם להפחית אותה, דבר שנועד לצרכים כלכליים וחסכוניים גרידא. וכן עוד פרטים רבים, עי"ש בספר הנ"ל, המוכיחים שחילול השבת נעשה גם בצורות שאינן קשורות לעזרה לזקוקים לחשמל, אלא עבודות שטח ותיחזוק כללי וכו'. כך שהמציאות בענין אינה מתירה שימוש בחשמל בשבת קודש. ובפרט ענין חילול ה', עליו עורר מרן החזו"א זללה"ה.

בברכה וידידות
שמואל ברוך גנוט