שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

גנרטור בבית הכנסת 'חפץ חיים'

לכבוד ידידנו החשוב הרב אשר ג.

שוכט"ס

בדבר אשר נדברנו בענין מאור לשבת קודש, שאמר לי כבודו שעוררו על חשיבות התקנת גנרטור למאור לשבת בביהכנ"ס הנכבד 'חפץ חיים', ותהה כבודו, שהרי כיום הכל אוטומטי וממוחשב, וגם אם לא, הרי ישנם חולים וזקנים ופיקוח נפש, הזקוקים לחשמל ומותר שיהיה להם חשמל בשבת.

יודעי דבר שביררו הענין לאשורו (וכמובא בהרחבה גם בספר שבות יצחק של הגר"י דרזי) טוענים:

א) משאיות פחם מגיעות בקביעות, גם בשבת, כדי ליצור חשמל לפי הביקוש והצורך. ואספקת החשמל, הכוללת עבודה ידנית רבה, נעשית גם בידי יהודים, המחללים שבת לפי הצורך של חברת החשמל.
ב) כדי לחסוך בחשמל, אזי בחברת החשמל משנים בכל העת את תפוקת החשמל, עוברים ממתקן למשנהו ומגנרטור רב כח במינון א', למינון ב'.
הם משנים פעמים רבות, גם בשבתות, את גובה תפוקת החשמל לפי כמות הצריכה של תושבי ישראל, וממילא אין בזה כלל וכלל קשר לכך שצריך חשמל לחולים ופיקוח נפש. מפני שחברת החשמל מחללת שבת לא בכדי לספק חשמל, אלא גם בכדי לווסת את כמות הצריכה, וגם להפחית אותה, דבר שנועד לצרכים כלכליים וחסכוניים גרידא. וכן עוד פרטים רבים, עי"ש בספר הנ"ל, המוכיחים שחילול השבת נעשה גם בצורות שאינן קשורות לעזרה לזקוקים לחשמל, אלא עבודות שטח ותיחזוק כללי וכו'. כך שהמציאות בענין אינה מתירה שימוש בחשמל בשבת קודש. ובפרט ענין חילול ה', עליו עורר מרן החזו"א זללה"ה.

בברכה וידידות
שמואל ברוך גנוט