מסופר על הרב קנייבסקי זצ"ל (הסטייפלר)
שברוסיה הוכרח לשרת בצבא
ובאחד השבתות  היה צריך לשמור על המחנה  וכיון שהלילות היו קרים מאוד
היה צריך ללבוש מעיל פרוה עבה על מנת לחמם.

כל חייל שהיה מסיים את המשמרת היה מניח את המעיל על העץ  והחייל השני
שמחליף אותו מוריד את המעיל מהעץ ולובשו על מנת לא לקפוא מקור.

תורו של הרב קנייבסקי הגיע והנה המעיל תלוי על העץ בליל שבת קודש והרי אסור להוריד בגד   שתלוי על העץ והקור היה עז   ובכל זאת חשב כיצד הוא  יצליח להחזיק מעמד, עד שהחליט שבכל פעם יחזיק מעמד רק לחמש דקות כשיהיה חשש סכנה ובמקום פיקוח נפש אפשר להתיר, ולאחר שעברו חמש דקות  שוב פעם המתין רק עוד חמש דקות, וכך  בחמש דקות הצליח לעבור את כל המשמרת עד הבוקר, מבלי שהיה צריך לחלל שבת. וכך היה מאושר  שלא חילל שבת אפילו לא באיסור דרבנן.