סיפר יהודי ירא שמיים

שבת  אחת השכנים  לא  נתנו  לנו  מנוח  והחליטו לעשות מסיבת יום  הולדת בשבת והרעישו בקולות תופים ומנגינות של מוזיקה סטריאופונית,
כל השכנים הצטערו בשמיעת  הקולות  ואנחנו  כשכנים שומרי שבת לא  יכולנו לסבול את ונגרמה לנו והעגמת נפש גדולה מאוד כתוצאה מהמוזיקה הרועשת   הצער
וכולם ידעו שהם עושים זאת בכוונה כי היום שבת.

 אני יהודי פשוט כך הוא מספר ומאוד כאב לי שלא יכולתי לעשות קידוש  מרוב המוזיקה הרועשת ואפילו שניסינו לסגור את חלונות הבית, ולאטום כל מרווח
אויר, מכל מקום הקירות רעדו מרוב מוזיקה רועשת.

בחוסר אונים החלטתי לפנות לאבי שבשמיים   לקב"ה בורא עולם שציוני   על
שמירת השבת, ביקשתי מקירות ליבי,  אנא  ה' רוצה אני לשמור שבת ולא לשמוע חילולי שבת. אנא
רבש"ע הפסק את המוזיקה הרעשנית   מאוזניי ונזכה לעשות קידוש ולשמור שבת כהלכתה. ומיד כשסיימתי את דברי,
פתאום המוזיקה שקטה ונעלמה כלא הייתה וכך עברה לה השבת בשקט ובדומיה.

לאחר מוצאי שבת  הוברר לנו על ידי מקורבים למשפחה, שבאמצע החגיגה לפתע פתאום נשרף
 נתיך שגרם לקצר ולהרס לרמקולים ולמערכת . הנזק נאמד באלפי שקלים . האמת זה לא חידוש כי כך זה כשמחללים שבת   ועוד גורמים צער לאחרים
ששומרים שבת.