אדם שלא מבין, חושב ששבת זה היום שהכי אסור בו אסור לנסוע בו, ואסור להדליק אש, ואסור לבשל, ואסור לראות, ואסור חשמל, ואסור, ואסור,

 כמו אדם שרואה כיצד נוהגים ברכב: אסור לדבר בטלפון, ואסור לנסוע מהר, ואסור לנסוע בנתיב בשמאלי, ואסור לחנות בכל מקום. הכל אסור אסור.

אבל כל מי שיש לו רשיון יודע שלא הכל אסור אלא יש כללים על מנת לנהוג בבטיחות ומי שלומד יודע.

כך גם בשבת: יש כללים לשמירת שבת ומי שלומד, יודע שלא הכל אסור.

ולכן גם אלה שחושבים שהם שומרים את השבת צריכים ללמוד, כיון שמי שאינו לומד כמעט בוודאי מחלל שבת.