ברור שכל אחד צריך מנוחה ושבת זהו יום מנוחה. מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ללא מתחים בעבודה, ללא לחצים של הבוס, וללא מרדף אחרי עוד לקוח מרוצה, אלא מנוחה נטו. נושמים אויר, אוזרים כוחות לימי השבוע הבאים.

יש המדמיינים לעצמם שאם עובדים בשבת מרויחים יותר, ולרגע באמת זה מטעה ונראה כאילו יש רווח במוצאי שבת.

נהג מונית מדמיין לעצמו את כל הכסף שיעשה בסוף השבוע ונהנה לספור את ערימת השטרות שעשה בכל השבת ... ומסתכל על שכנו ששומר שבת וחושב בלבו שיהיה עשיר.

אבל האמת היא שגם הוא יודע שאין לו ברכה בכסף, ועובדה היא שהוא לא מצליח לסגור את החודש אפילו שעובד בשבת.

כי כל מה שמרויחים בשבת מוציאים על  כל מיני דברים אחרים שלא מתוכננים כגון תיקונים במוסך, שיפוצים נזילות בצנרת, הפסד כספים במקומות שונים, וכל זה במקרה הטוב.

אבל יש מקרים שמוציאים על רופאי שיניים או טיפולים רפואיים ותרופות ואז המצב חמור בהרבה יותר הרי כולנו מבחינים באותם אנשים שעובדים ללא הפסקה כולל שישי ושבת. הם מתוסכלים וחייהם חיים של צער כיון שסגולת השבת עזבה אותם ולכן מצבם קשה, ועוד יהיה קשה יותר, עד שיחליטו לשמור שבת.