הקדמה ומושגי יסוד

תוכיחו שיש אלוקים

מה זו קדושה? אולי זו המצאה אנושית?

מה זה מוסר?

מה זה מצפון?

מה זה בכלל העם היהודי?
מעמד האישה ביהדות

בהתייחס למעמד האישה ביהדות, יש בעצם שתי שאלות עיקריות: שאלה אחת לגבי האבחנה בין נשים לגברים. ושאלה שניה לגבי ההפרדה בין נשים לגברים. בימינו אנו נוטים לבלבל בין השניים, וחבל.
אבחנה, הכוונה, שוני, בין החובות המוטלות על גבר לבין החובות המוטלות על האישה.
והפרדה, הכוונה, הצורך המוסרי למנוע ערבוב בין המינים בסיטואציות שעלולות להביא לתוצאות לא רצויות מבחינה מוסרית.

למה יש ביהדות שוני בין נשים לגברים? מדוע נשים פטורות מחלק מהמצוות?

מדוע יש ביהדות הפרדה בין נשים לגברים?

מה מותר ומה אסור על פי התורה הקדושה. והאם האיסורים הם הוראת שעה או הוראה לדורות

האם כל מצווה מהתורה שייכת גם לנשים וגם לגברים?

האם מותר או אסור לנשים לעלות לתורה? לקרוא בתורה? ומה כאשר מדובר במניין של נשים?

למה ספר התורה נמצא בידיהם של גברים בלבד?

מדוע איני יכולה להתפלל כמו האחים שלי, במניין עם ספר התורה?

מדוע נשים לא לובשות טלית ואינן מניחות תפילין? והאם מותר להן לעשות זאת?

מדוע יש בעיה לשמוע שירה של נשים בכותל?

אנחנו הנשים חצי מהאוכלוסייה. מגיעה לכל אחת/ד הזכות להתפלל כרצונו.
"זרמים" ביהדות

מה המשמעות של החיבור שנוצר בין נשים אורתודוכסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות ביחד?

מה הפסול בשוויון מגדרי, פלורליזם דתי וסובלנות?

מדוע עבודת המקדש רלבנטית בימינו?

אם השוני בין הזרמים השונים הוא מקור סכנה או שהוא דוקא מקור של ברכה?

אם מהות היהדות זו מחלוקת, למה לפסול זרמים אחרים?

הרפורמים הם חלק ניכר מהעם היהודי, והם יהודים.
אם אתם פוסלים אותם, אתם פוסלים את רוב העם!
ומה עם אחדות ישראל?


יש מלא זרמים, מלא נוסחים. למה יוצאים דווקא נגד הרפורמים והקונסרבטיבים?

האם יש לכולם זכות להתפלל לפי אמונתם?
האם הם יהודים? האם זו יהדות?

למה אתם נוהגים לפי ספר בן חמשת אלפים שנה ולפי הלכה שנפסקה לפני מאות שנים?

למה הרפורמים והקונסרבטיבים לא רצויים בכותל?

אז למה מפריע לכם שהרפורמים והקונסרבטיבים יעשו בכותל את הטקסים שלהם?

היכן בתורת ישראל כתוב ״ולא תיתן ליהודים רפורמים ולא־אורתודוקסיים
גישה ואפשרות לקיים את פולחנם ומנהגיהם בכותל ישראל ״?


אבל גם הרפורמים יהודים.
והרבה יהודים שבאים מחו"ל הם רפורמים


למה הלכה של זרם מסוים צריכה לשלוט במקום השייך לדת כולה?
מה הבעיה שגם רפורמים יוכלו לקבל שוויון במקום הזה?


אתם מתנהגים באלימות נגד הרפורמיות: הנה, זרקו על הרפורמיות כיסאות!

אבל הרפורמים הם יהודים
למה אין מקום למנהגים שלהם?


אבל לא מאפשרים לרפורמים לנהוג כמנהגם בכותל ולכן יש כאן פגיעה בחופש הפולחן

אבל לא כולם הולכים לפי מנהגי הדתיים האורתודוקסים.


יש הלכה אורתודוכסית ויש הלכה רפורמית - למה לא נותנים
לרפורמים לנהוג בכותל על פי ההלכה שלהם?


מעשים הנהוגים על ידי קבוצה מסוימת נחשבים למנהג,
עד כמה שאני יודע.
הרפורמים הם יהודים - ויש להם מנהגים
- למה לא נותנים לרפורמים לקיים בכותל את מנהגיהם?


אז אתה אומר שרפורמים אינם יהודים?
אני מניח שהתכוונת להלכה האורתודוקסית
, מה שאומר שמבחינתך רפורמים/קונסרבטיבים/וכד׳ אינם יהודים?
אז מה הם הרפורמים? יהודים אך לא זרם ביהדות?


אז אם, באופן היפותטי, גבר ואישה רפורמיים ירצו להתפלל ביחד בכותל,
וישאלו אותך איפה הם יכולים לעשות זאת.
מה תגיד להם?
״אין לכם מקום פה״? ״אתם לא יהודים מספיק טובים כדי להתפלל כאן״?
״אתם לא יכולים לטמא את קדושת המקום״?


קיימת הפרדה בין גברים לנשים ברחבת התפילה, ונשים נמנעות מלקיים במקום מצוות
המזוהות על פי ההלכה האורתודוקסית עם גברים,
כדוגמת הנחת תפילין,
התעטפות בטלית וקריאה בתורה.
אז בקיצור – אין למנהגים של הרפורמים מקום בכותל.
זה מה שנקרא הפליה!


לדעתכם יהודים רפורמים לא שווים ליהודים אורתודוכסים וזו אפליה.

היית רוצה שהרפורמים יעשו את מעשיהם בתוך רחבת הכותל?
אז אם לא – מן הראוי לתת להם מקום ואפשרות לעשות זאת.
הרי הם יהודים, לא?


למה יש התנגדות למתווה הכותל?
מה הכותל, של מי הוא, ומה אמורים לעשות בו?

האם הכותל הוא מקום קדוש או שהוא אתר לאומי?

מה קדוש בכותל?

האם התפילה ליד הכותל אינה אלא עבודת אלילים?

מה הקשר בין היהדות לבית המקדש?

למה רוצים מחיצה בכותל? הרי בבית המקדש גם נשים וגם גברים התפללו והקריבו קרבנות.

לפני 48 נשים וגברים התפללו ביחד בכותל ולא היתה הפרדה. איך הגענו להקצנה?

מי ששחרר את הכותל, הוא צריך לקבוע מה קורה בכותל.
ואת הכותל שחררו הצנחנים שברובם לא היו חרדים.


אין למי שהשתלט על הכותל כל זכות לקבוע מה יהיו מנהגיו.

מה פתאום שרבנים שלא שחררו את הכותל יקבעו את אופן התפילה בו?

מעניין שאמרתם שהצנחנים הגיעו לשם
חבל שאת אותם צנחנים דאגתם לגרש משם, כשהגיעו עם נשות הכותל.


את המדינה הקימו חילונים ולכן החילונים צריכים להחליט מה קורה בכותל

למה אין מקום בכותל ל"זרמים" האחרים?

אין לרבנות טאבו על הדת.
במקום לקרב אתם מרחיקים וגורמים נזק .כל יהודי מזרם כזה או אחר ראוי לכותל


למה יש בכותל מחיצה? איפה כתוב בתורת משה שאסור לאישה להיות שם יחד עם בעלה?

הכותל לא שייך לחרדים האורתודוכסים, אלא לכל אדם שרוצה להגיע ולהתפלל שם
ובפרט ליהודים על כל זרמיהם. הכותל שייך למדינה, לא לחלק ממנה.


למה נאבקים בכותל ולא בהר הבית? הרי הכותל הוא קיר חיצוני של הר הבית!
מי הן "נשות הכותל" ומדוע נאבקים בהן

הטקס של נשות הכותל הוא מדהים, מיוחד ומרגש. מה יש לכם נגדו?

מה הבעיה בטקס של "נשות הכותל"? הרי הן מתפללות בהפרדה ללא גברים?

האם "נשות הכותל הן מופת למסירות נפש ויראת שמיים"?

מאין לך לקבוע ש"נשות הכותל" אינן מאמינות בקדושת הכותל?
יש בתוכן נשים מאמינות מאוד! זה מעליב!


למה מפריעים ל"נשות הכותל" להתפלל בכותל "כדרכן"?

למה לא מרשים לנשים יהודיות להתפלל בכותל?

יוכי שואלת: למה רב הכותל סירב להיפגש איתנו?

עסקנים ועסקים זה ממש לא קדושת הכותל

למה מפריעה לכן השירה של נשות הכותל?

למה אתן שונאות אותנו? למה אתן נלחמות נגדנו?
למה אתן מפיצות שיח של שנאה? והרי גם שנאת חינם זו עבירה!


מדוע אתם שונאים כל מי שלא חושב כמוכם. הרי כולנו ברואי ה', כולל הרפורמים.

מהי הלכה, והאם הטקס של נשות הכותל מתאים או נוגד את כללי ההלכה?

מי אמר שהטקס של "נשות הכותל" אסור על פי ההלכה?

מה הבעיה בטקס של נשות הכותל? הרי כל האחרים סוחטים את המדינה!

מה יש לכם נגד "נשות הכותל"? הרי מטרתן חיזוק המעמד של האישה בחברה!

למה דווקא הנשים מגנות על החלטות מבדלות כאלה של הפרדה בין נשים לגברים?

למה שמים עלינו איקס?

למה משתמשים בכספי ציבור כדי להיאבק נגדנו וכדי לשכור מאבטחים מולנו?

תפסיקו להכניס את עניין הלב. זה לא מחלקה קרדיולוגית.

האם אינכם חוששים משנאת חינם?

מדוע המקום היחיד בעולם המערבי בו ליהודים אין חופש פולחן הוא מדינת ישראל?

למה מונעים הכנסת ספרי תורה לעזרת הנשים בכותל?

מי אמר שאתם יהודים יותר מהם?
לא תיכפו בכותל הלכה אורתודוכסית. כל אחד יכול להתפלל בכותל כפי שהוא מוצא לנכון.


למה אתם חושבים שנשים הן טמאות?

מדוע אינכם נוקטים באהבת חינם כלפי נשות הכותל? אהבת חינם מיד!

האם המאבקים על הכותל הם מלחמות אגו? האם אלו סכסוכים מיותרים?

האם יש קבוצות שמקדמות אלימות כלפי נשות הכותל?

האם יש סכנה למלחמת אחים ואיך ניתן למנוע זאת?