קדושת הכותל - חומרי הסברה

להלן חוברי הסברה שחולקו לחברות הקבוצה.

רק בשורות טובות אמן ויהי רצון שירחם ה' עלינו ויושיענו מכל הבלבולים