הקדמה ומושגי יסוד

תוכיחו שיש אלוקים

מה זו קדושה? אולי זו המצאה אנושית?

התורה נכתבה לפני אלפי שנים: למה היא מחייבת אותנו

מי אמר שתורה היא משמים?

מה זה בכלל העם היהודי?
זרמים וזרמי Exit

יש הרבה זרמים ביהדות: כמו שיש חסידים, ליטאים, אשכנזים, ספרדים, כך יש רפורמים וקונסרבטיבים.

שבעים פנים לתורה

מה הבעיה בנוסח הרפורמי והקונסרטיבי?

מי נתן לך סמכות לקבוע מה אסור ומה מותר?
"זרמים" ביהדות

מה המשמעות של החיבור שנוצר בין נשים אורתודוכסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות ביחד?

מה הפסול בשוויון מגדרי, פלורליזם דתי וסובלנות?

מדוע עבודת המקדש רלבנטית בימינו?

אם השוני בין הזרמים השונים הוא מקור סכנה או שהוא דוקא מקור של ברכה?

אם מהות היהדות זו מחלוקת, למה לפסול זרמים אחרים?

הרפורמים הם חלק ניכר מהעם היהודי, והם יהודים. אם אתם פוסלים אותם, אתם פוסלים את רוב העם! ומה עם אחדות ישראל?

יש מלא זרמים, מלא נוסחים. למה יוצאים דווקא נגד הרפורמים והקונסרבטיבים?

האם יש לכולם זכות להתפלל לפי אמונתם?
האם הם יהודים? האם זו יהדות?

למה אתם נוהגים לפי ספר בן חמשת אלפים שנה ולפי הלכה שנפסקה לפני מאות שנים?

למה הרפורמים והקונסרבטיבים לא רצויים בכותל?

אז למה מפריע לכם שהרפורמים והקונסרבטיבים יעשו בכותל את הטקסים שלהם?

היכן בתורת ישראל כתוב ״ולא תיתן ליהודים רפורמים ולא־אורתודוקסיים גישה ואפשרות לקיים את פולחנם ומנהגיהם בכותל ישראל ״?

אבל גם הרפורמים יהודים. והרבה יהודים שבאים מחו"ל הם רפורמים

למה הלכה של זרם מסוים צריכה לשלוט במקום השייך לדת כולה? מה הבעיה שגם רפורמים יוכלו לקבל שוויון במקום הזה?

אתם מתנהגים באלימות נגד הרפורמיות: הנה, זרקו על הרפורמיות כיסאות!

אבל הרפורמים הם יהודים למה אין מקום למנהגים שלהם?

אבל לא מאפשרים לרפורמים לנהוג כמנהגם בכותל ולכן יש כאן פגיעה בחופש הפולחן

אבל לא כולם הולכים לפי מנהגי הדתיים האורתודוקסים.


יש הלכה אורתודוכסית ויש הלכה רפורמית - למה לא נותנים לרפורמים לנהוג בכותל על פי ההלכה שלהם?

מעשים הנהוגים על ידי קבוצה מסוימת נחשבים למנהג, עד כמה שאני יודע. הרפורמים הם יהודים - ויש להם מנהגים - למה לא נותנים לרפורמים לקיים בכותל את מנהגיהם?

אז אתה אומר שרפורמים אינם יהודים? אני מניח שהתכוונת להלכה האורתודוקסית , מה שאומר שמבחינתך רפורמים/קונסרבטיבים/וכד׳ אינם יהודים? אז מה הם הרפורמים? יהודים אך לא זרם ביהדות?

אז אם, באופן היפותטי, גבר ואישה רפורמיים ירצו להתפלל ביחד בכותל, וישאלו אותך איפה הם יכולים לעשות זאת. מה תגיד להם? ״אין לכם מקום פה״? ״אתם לא יהודים מספיק טובים כדי להתפלל כאן״? ״אתם לא יכולים לטמא את קדושת המקום״? קיימת הפרדה בין גברים לנשים ברחבת התפילה, ונשים נמנעות מלקיים במקום מצוות המזוהות על פי ההלכה האורתודוקסית עם גברים, כדוגמת הנחת תפילין, התעטפות בטלית וקריאה בתורה.
אז בקיצור – אין למנהגים של הרפורמים מקום בכותל. זה מה שנקרא הפליה!

לדעתכם יהודים רפורמים לא שווים ליהודים אורתודוכסים וזו אפליה.

היית רוצה שהרפורמים יעשו את מעשיהם בתוך רחבת הכותל? אז אם לא – מן הראוי לתת להם מקום ואפשרות לעשות זאת. הרי הם יהודים, לא?


למה יש התנגדות למתווה הכותל?
יהדות העולם

אתם פוגעים ביהודי העולם. רוב יהודי העולם רפורמים.

הרפורמה מונעת התבוללות בעולם.

אבל הם ראו שזה מה שהציבור שלהם רוצה ולכן הם מחתנים זוגות מעורבים כדי לא לאבד את הציבור שלהם

אבל סטטיסטיקות מראות שמי שלא שייך לשום קהילה מתבולל יותר מאשר הרפורמים

כל ה"זרמים" צריכים להיות ביחד.

היהודית האורתודוכסית קפאה והיהדות הרפורמית "התקדמה".

ומה לגבי יהדות התפוצות?

ומה לגבי הקונסרבטיבים?

יש רבנים אורתודוכסים שחושבים שטוב שיש רפורמים וטוב לשתף איתם פעולה!

אין לרבנות טאבו על הדת. במקום לקרב אתם מרחיקים וגורמים נזק .כל יהודי מזרם כזה או אחר ראוי לכותל

מדוע אתם שונאים כל מי שלא חושב כמוכם. הרי כולנו ברואי ה', כולל הרפורמים.
יהדות ישראל

למה אין מקום בישראל ל"זרמים" היוצאים?

תפסיקו עם הכפיה הדתית

אתם מרחיקים אנשים מהדת.

הדרך הרפורמית מציגה יהדות פתוחה עם קבלת פנים לכל מי שרוצה להצטרף.

הזרם הרפורמי מאפשר לכל אחד לחיות כרצונו

הדרך האורתודוכסית אינה שוויונית.

צריך להתאים את היהדות למאה ה-21.

השתלטתם על הדת בישראל. צריך לאפשר לכל הזרמים פעולה "שוויונית".

רצון הרוב הוא שיהיו נישואים אזרחיים וגיורים רפורמים ותחבורה ציבורית בשבת.

אף אחד לא מפריע לכם להיות חרדים, מה מפריע לכם שאחרים הם רפורמים

אתם מושחתים.

אין לכם מונופול על היהדות.

אתם לא תגידו לנו איך לבטא את היהדות שלנו.

שכל אחד יחיה את חייו ולא יפריע אחד לשני.