אקטואליה

שמירת שבת העולמי

שמירת שבת העולמי
נחמו נחמו עמי
משיח בא לעמי
אמן כן יהי רצון
שבת טו באב
נשמור את השבת כהלכה
ובשבת נתאהב
בכל פעם בשמחה.
כל עם ישראל מתאחדים
בארץ ובכל התפוצות בעולם
לשמור את השבת
שבת טו באב
לקבלת משיח צדקנו לעם ישראל
:כל המקבל שמירת שבת, מוזמן לשלוח שמות לברכה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.