אקטואליה

עצה כללית לשלום בית

| Up to 40% Off🔥 |. Cannot Find low price Best pill? ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Is-Clomid-Prescription-Only&38c=7d online ☀☀☀,Price is special in this period.. Buy Now » Viagra Online Kaufen Ohne Rezept Gunstig Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Hydrochlorothiazide Without A Doctor Prescription . Ahead of Cialis Direct this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Cialis Brand Best Price of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Over The Counter Viagra At ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Price Bactrim Ds ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Buy Cialis Paypal Payment The Lowest Prices Clomid Online Rx. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script Viagra For Sale In San Diego | Best Cheaps🔥 |. Where to buy? Viagra Cdiscount 77,We offer products that help you solve your health problems.. Buy Now » baclofen 10 mg street value baclofen 25 mg tablets lioresal 10 mg tablets baclofen mg overdose how many baclofen 10 mg get you high Cymbalta Online Coupon Code http://turnerforte.com/?kal=Where-Buy-Propecia high quality online. Generic brand of Trazodone, 50 mg per tablet. FAST SureDelivery USPS tracked shipping 1st Class Support Secure Checkout Kamagra Oral Jelly Where To Buy In Australia. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.