חומש דברים

דבר החסידות – פרשת שופטים – חודש אלול

ב"ה

 

דבר החסידות – פרשת שופטים – חודש אלול 

 

מילה של צדיק

 

הסיפור שמכה גלים בימים האחרונים (ויש לי היכרות אישית עם בעל המעשה), ומעשה שהיה כך היה:

 

יש לי חבר בשם ר' מוישי בלייך, המשמש כשליח במסאצ'וסטס.

אולם מוישי לא נולד בחממה החב"דית, הוא משתייך למשפחה חשובה בקרלין-סטולין, כולם תלמידי חכמים מובהקים; אח אחד שלו נשלח לכהן כרבה הראשי של קייב, אח נוסף מכהן כרב ביהכנ"ס הגדול בדיטרויט.

 

כשלמדתי בישיבת סטולין בבורו-פארק בשנת תש"נ, למד איתי באותה תקופה גם מוישי, ויחד התקרבנו לחצר הרבי, למדנו בצוותא תניא, גם במחנה הקיץ של סטולין עשינו 'חבורה' של חב"ד, ולאחר מכן עברנו שנינו ללמוד בישיבות חב"ד.

 

 

והנה לפני כשבועיים (מנחם אב תשפ"ג) מקבל מוישי מחברו תמונה חדשה שלו כילד מקבל דולר מהרבי. הוא מאוד התרגש, נכנס לאתר התמונות של הרבי LIVING ARCHIVE, וגילה גם תמונה של אביו, אותה הזמין מיד על מנת להעניק אותה לאביו הישיש.

 

מוישי מספר, שרק פעמיים לקח אותו אביו בתור ילד לרבי מליובאוויטש, שניהם בשל שמחה משפחתית שהתקיימה בשכונת הרבי. ועכשיו יש לו תיעוד מביקור כזה. ואז הוא מגלה שאפשר להזמין גם סרטון מהמעמד, ואמנם זה עלה הרבה כסף, אבל מה לא עושים כדי לחוות שוב את הרגעים מול פני הקודש? הוא הזמין.

 

 

כשהגיע אלי הסרטון, מספר מוישי, עמדתי נדהם; בווידאו אני רואה את אבי עובר איתי לפני הרבי ומבקש "משה יהודה בן שרה ליראת שמים". הרבי משיב: "בשורות טובות". ואז, תוך כדי שאנחנו עוברים הרבי מוסיף "און א חסיד ביי אונז אויכעט" [=וחסיד גם אצלינו]!!!

 

בשעת מעשה, אפילו לא הבחנו שהרבי אמר עוד משהו, ניתן לראות בסרטון שהרבי כאילו אומר את זה לעצמו תוך כדי שהלכנו. אבל בשבילי זו היתה פצצה! אני חשבתי כל השנים שהתקרבתי לרבי מדעת עצמי, כי אני החלטתי להיות חסיד של הרבי, ופתאום, אחרי 35 שנים, מכה בי ההכרה שהרבי בכמה מילים קישר אליו את נשמתי – "און א חסיד ביי אונז אויכעט"...

 

)שמעתי ממנו השבוע, בצירוף קטע הוידיאו. המעוניין לקבל את ההסרטה – נא לפנות אלי במספר 050-6737410(

הערת הכותב: אמנם ניתן לפרש משמעות דברי הרבי שהיהודי ביקש ברכה ליראת שמים והרבי העיר שאצלינו, מוסיפים גם חסיד.

אבל התרגום המילולי של הדברים, בצורה שהרבי אמר אותם, לא מותירות מקום לספק – שהוא יהיה חסיד גם אצלינו!

 

~~~

אלול כעיר מקלט

 

בפרשתנו, בדין ערי מקלט, נאמר (יט, ג) "תכין לך הדרך . . והיה לנוס שמה כל רוצח".

ומפרש רש"י "תכין לך הדרך – 'מקלט מקלט' היה כתוב על פרשת דרכים".

והנה, כשם שבגשמיות היו דרכים (ברוחב ל"ב אמה) המובילים אל ערי המקלט, ועל כל פרשת דרכים היה שלט "מקלט מקלט" להורות את הדרך לעיר מקלט – כן הוא גם ברוחניות, בעבודת האדם.

 

ביאור העניין:

מבואר בספרי קבלה והובא בספרי חסידות* על הפסוק (נח ט, ו) "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" – שכאשר יהודי עובר עבירה ח"ו אז הוא מעביר חיות מה"אדם העליון" ל"אדם בליעל" שבצד הקליפות, ובדקות הרי זה עניין של רציחה.

והתיקון לזה, ע"פ מאמר רז"ל (מכות י, א) "דברי תורה . . קולטין", היינו שדברי התורה הם בבחינת עיר מקלט למי ש'הרג נפש' במובן הרוחני.

וכשם שבגשמיות הועילו ערי המקלט לא רק להורג נפש בשגגה, כי אם גם לרוצח במזיד, שהרי גם המזידין היו צריכים לנוס אל ערי המקלט עד החקירה והדרישה – כך הוא גם ברוחניות, שדברי תורה קולטין גם את העובר עבירה במזיד.

 

וכשם שבגשמיות, היו הדרכים לעיר מקלט מתוקנות וגם היה שלט על כל פרשת דרכים להורות את הדרך לילך בה – כך גם ברוחניות מראה הקב"ה לאדם לאיזה כיוון ללכת, כי למרות שיש לאדם בחירה, "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", עומד הקב"ה כביכול עם 'שלט', ומזהירו ללכת בדרך הנכונה: "ובחרת בחיים".

אמנם, מכיוון שהקב"ה נוהג "מדה כנגד מדה" – הנה אם האדם רוצה שהקב"ה יראה לו את הדרך – עליו ג"כ לצאת ל"פרשת דרכים" שבה עומדים יהודים שאינם יודעים לאיזה כיוון ללכת, ולהכריז ולצעוק "מקלט מקלט"; לכו בדרך הימנית המובילה ל"מקלט", שהיא מקלט מגואל הדם, הוא השטן "שיורד ומסטין עולה ומקטרג".

 

את פרשת שופטים קוראים תמיד בתחילת חודש אלול, חודש זה מכונה גם הוא "עיר מקלט", כדברי האריז"ל (פע"ח שער ר"ה פ"א) שאלול ר"ת אנה לידו ושמתי לך "לרמוז כי הקב"ה בחסדו אינה וזימן חודש אלול לכל מי שחטא בתוך השנה שישוב אז בתשובה ויקבלוהו".

ויה"ר שנזכה כבר לקיום ההבטחה בפרשתנו "כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך . . ויספת לך עוד שלש ערים" בקרוב ממש.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ מטו"מ ה'תשי"ב (נד' בתורת מנחם חלק ו' עמ' 94 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" (היכל מנחם, הוצ' תשע"ג) דברים עמ' רלא ואילך. הסיום בעניין חודש אלול – ע"פ לקוטי שיחות חלק כד, שופטים שיחה ב בסופה.

 

______________

*)  לקוטי תורה (לאדמו"ר הזקן) במדבר יג, ג. יד, ג. ספר המאמרים עטר"ת (לאדמו"ר הרש"ב) עמ' תקנט. ובכ"מ.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.