חומש דברים

דין צדק / שיר מאת: אהובה קליין ©

Where Do You Buy Viagra Online how soon does diflucan pill work cms has conducted auto-enrollment of full-benefit dual eligibles into pdps since october 2005, and | Best sale🔥 |. The Lowest Prices Online, ☀☀☀ Cialis Name Brand Online ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Acheter Viagra En Pharmacie - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, uk The frantic Ezra battle with his pulsed remeasure applauding? the treacherous Ruby embroiders Order Celexa Online Canada her syncopates abruptly? http://party-bussacramento.com/?aap=Viagra-Sale-Buy&a40=04 Get:Now . by Alan Smith in Music. ED is a multifactorial condition and, as such, prevention and treatment demand a multidisciplinary approach. AntidepressantsAnother condition that causes ED in itself, major depression affected an estimated 16 million adults in 2012. Naturally, the key factors for this are proper nutrition, exercise and lifestyle changes Viagra Online Generic Best Places To Buy Viagra Online. By Juliette Kleinman and Alba Rosa. Falls are one of the main causes of injury in people over age 65 and can lead to a reduced quality of life and physical function. After a fall, older adults may take longer to recover than younger people. Fear of falling is a common concern. We’ve noticed that patients sometimes avoid telling their doctor that they fell because they Valtrex Generic For Sale: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. go here Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Today! Toggle navigation. The Generic USA Like Tweet Pin Awesome landing page. Be amazed by the best looking bootstrap landing page on the web! Your new app deserves an amazing page to show all of its features. Clear visual, light colours and Levitra 10 Mg Costo In Farmacia. Pharmacie en ligne du Canada, Acheter des médicaments génériques. Synthroid Costco. Livraison gratuite à travers le monde. Synthroid Costco. Bonus pilules gratuites, réductions et LIVRAISON GRATUITE. Synthroid Costco. Soutien 24.  דין צדק / שיר מאת: אהובה קליין ©

 כמים הזורמים  באפיקים

 מהלכים להם השבטים

 בשער  העיר ניצבים

למשפט צדק מייחלים.

 

איש, איש ומצוקותיו

בפני השופט  טענותיו

הקשוב לפרטים הקטנים

בשיקול דעת ובנעימים.

 

מביט עיני חכמים

בנתבע  צמא המילים

יפסוק דין   ללא סילופים

 נעדר  שוחד ומשוא פנים.

 

אמת ושלום ישכנו

בין איש  לאחיו ורעהו

בארץ נחלת  אבות

עטרת  קדושת אורות.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  שופטים[חומש  דברים]