חומש דברים

דבר החסידות – פרשת ראה

ב"ה   

שלום וברכה! כרגיל מצורף הטור החדש.

לצפיה בכל הטורים על הפרשה/ אלול - נא לחצו על הקישור

https://drive.google.com/file/d/1rIpRLs4fKce2lw6xunHAjdOTbGs90c2V/view?usp=sharing

—Ÿ–

  

דבר החסידות – פרשת ראה

 

לא לדקדק בצדקה

 

בהמשך ליארצייט של מו"ח הרה"ח ר' אהרן יצחק לייכטר ז"ל – אשתף בווארט שהיה שגור על פיו, בקשר למצוות הצדקה הכתובה בפרשתנו:

 

הגמרא מספרת בבבא-בתרא (ט, ב) שירמיהו הנביא קילל את אנשי ענתות שיתנו צדקה לבני אדם שאינם מהוגנים.

 

ונשאלת השאלה, מה ענינה של קללה זו?

 

אלא ההסבר (החסידי) הוא אדרבה! שהדבר הוא לטובתם:

 

אנשי ענתות היו רשעים ולא היו ראויים שהקב"ה ירחם עליהם, ולכן על ידי שהם יתנו צדקה גם לאנשים שאינם ראויים – הנה כמו"כ מדה כנגד מדה יתן להם ה' למרות שאינם הגונים...*

 

 (שמעתי משמו מיבלחט"א הרי"י שי' זלמנוב, פעיה"ק צפת)

 

 

*) מו"ח השתמש בזה כמענה לאלו שאינם נותנים צדקה לכל מיני נזקקים בטענה שהם לא ישרים, לכן אמר את הווארט הזה, שה'בכן' שלו הוא: שגם אנחנו לא מושלמים, ולכן לא יזיק גם לנו לתת לאלו שאינם מושלמים...

 

~~~

 

היכן הוא "המקום אשר יבחר"?

בפרשתנו (יב, יא) נאמר: "והיה המקום אשר יבחר ה' אלקיכם לשכן שמו שם", ומפרש רש"י "בנו לכם בית הבחירה בירושלים", היינו שכוונת הכתוב היא לירושלים.

והקשה ב"ספר החיים" (לאחי מהר"ל מפראג) מדוע לא נאמר "ירושלים" בפירוש בשום מקום בתורה?

והוא מבאר ע"פ מליצת הפסוק (מלאכי א, יא) "ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי": שבכל מקום שיהודי מתפלל לקב"ה – זהו המקום אשר יבחר ה'. ולכן מתפללים לכיוון ירושלים גם בחו"ל, מכיון שירושלים נמצאת בכל מקום גם בגשמיות.

על פי זה הוא מבאר גם את מאמר רז"ל (כתובות קי, ב) "כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה" – שההדגשה היא הדר דווקא, היינו שהוא יושב בחו"ל באופן של 'קביעות' ואינו חושב כלל על הגאולה, משא"כ מי שיושב בחו"ל ומצפה למשיח ולארץ ישראל, שלכן הוא מתפלל לכיוון ירושלים – הרי גם הוא נמצא במקום אשר יבחר ה'.

וזוהי ההוראה שצריך לקחת מפרשת השבוע, שבכל מקום ש"אזכיר את שמי" – הרי כל מקום יכול להיות "ארץ ישראל", ובכוחו של יהודי לפעול שזה יהיה בגילוי.

וזהו ענין "משיח הפרטי"*, שיביא את ביאת משיח הכללי, כאשר כל בני ישראל ילכו לארץ ישראל הגשמיות, יחד עם משיח צדקנו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ב, בהוספות פ' ראה (עמ' 617 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 294 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "דבר מלכות" השבועי עמ' סט.

 

______________

*)  ראה תניא אגרת הקודש סימן ד.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

 

פתחנו אחרי הפסקה ארוכה!

 

צימר מפואר וחדיש להשכרה לשבתות, לילות או לטווח ארוך במרום כנען צפת. להזמנות/קבלת תמונות בואצאפ: 0502-317701. ההכנסות קודש לבית חב"ד.