חומש דברים

דבר החסידות – פרשת ואתחנן

Topamax no prescription online Order viagra online with mastercard cheapest viagra online in australia Buy Himalaya Neem Tablets Review where to buy viagra 🔥 | instock | ☀☀☀ go to site ☀☀☀. Free Bonus Pills buy lasix online with mastercard,Free pills with every order! Free | Best Buy🔥 |. special reduced price. see ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » Buy Generic Viagra India AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. where levitra in doha to buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, doha to buy levitra where in Buy Viagra In Ukraine - American diagnostics company LabCorp acquired UK-based Chiltern and merged the CRO into its clinical trial business unit. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. source url http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Viagra-Cheap-In-Canada&715=14, Viagra Prices Walmart Pharmacy, Discount Viagra Canada, Best Price Generic Viagra Online, What Does Costco Charge For | Discounts🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, Nexium Online online ,No side effects. Check More » Viagra Buy Online Review source url Abilify Prospecto 10mg Buy Order Cleocin Online cheap Cleocin online without prescription Diovan Tab 320 Mg in USA, UK, Australia. Recherche. Articles récents. Order Cleocin Online; Archives. août 2018; Contact. Auberge du Mont Orford. 3159 rue Principale Ouest, Magog (Québec) J1X 0J6 . Tel: 1-819-868-0669 . 1-866-828-0669 . info@aubergedumontorford.com. Order Cleocin דבר החסידות – פרשת ואתחנן
 
 
 
קול ללא בת קול
 
בפרשתינו, לאחר תיאור מעמד עשרת הדיברות, אומר משה רבינו: "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם . . קול גדול ולא יסף", מפרשים חז"ל (שמות רבה ספכ"ח) "ולא יסף – שלא היה לו בת קול", כלומר, לדיבור של הקב"ה במתן תורה לא היה הד.
 
וצריך להבין, הרי ידוע הכלל "לא עביד קוב"ה ניסא למגנא" [=אין הקב"ה עושה ניסים לחינם], ובטבע הבריאה הרי יש לכל קול הד, ולשם מה נעשה כאן נס כזה שלקול לא יהיה הד, שזו חריגה מדרכי הטבע?
 
יתרה מזו: מטבע העולם, ככל שהקול הוא יותר עוצמתי ההד שלו יותר גבוה וחזק, וכיצד ייתכן שדווקא הקול של מתן תורה שהגיע לכל ארבע רוחות העולם וגרם דממה כללית ביקום, כמאמר רז"ל (שם פכ"ט) "צפור לא צווח עוף לא פרח שור לא געה", לא היה לו הד כלל?
 
מסביר הרבי – שהיא הנותנת! ממה נגרם הד? כאשר קול נתקל בקיר או בדבר אחר הרי הוא חוזר ומהדהד. בדוגמת כדור שכאשר הוא פוגע בקיר הוא מנתר לאחוריו, אך זה הוא בתנאי שהקיר אינו "סופג" את הכדור או את הקול, כי אם הוא נספג – אז אין לו כל הד.
 
זה בדיוק מה שקרה במתן תורה! דברי הקב"ה חדרו ונספגו בכל העולם ולכן לא היה להם בת-קול, כי זה חלק מהעוצמה שלהם – ששום דבר לא יכל לעצור אותם ולכן לא החזירו הד!
 
אנו בטוחים, שגם כל התפילות, הברכות והפסוקים שאמרו ילדי הקייטנה באיביקור חדרו בהם ובכל העולם והעוצמה שלהם תביא את המשיח בקרוב ממש!
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ד ואתחנן (עמ' 1092 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 74 ואילך).