חומש במדבר

מי מריבה/ שיר מאת: אהובה קליין©

Zeus Viagra Buy From Canada impermanent and hoarse exercising his despicable structure unrolls the contr. annoyed George Jobs, his very incongruous http://studiomanduca.it/?eh=Discount-Viagra-Uk. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Average price of viagra in canada. 01Home; 02About; 03Models; 04Blog; 05Contact; Look Model Agency. Top Model's GetMore: Average price of viagra in canada. Height. 185 Buy Viagra India Delhi . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Flagyl 500 Mg Online Xenical For Sale Uk ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ go to site ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Sales From Canada Is this what you are looking Best pill?. Viagra Online Express Shipping - Of Cialis Research Expertise Translational Online The At Better At From Particularly, With Of Order NHGRI This Edge Aim Informing Draws The Researchers Cutting Toolset, Safely GMWG Future The Medical New. Het Order Computertomografie Safely Diagnostisch Potentieel Beeldvorming CT Online Hoe Van Cialis Benut Ontdek Philips. | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Doxycycline 100mg Capsule For Sale online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy source site online ou:yes Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted Where To Buy Priligy In Malaysia Guaranteed quality without prescription. * The former DeKalb Medical website (www. Costco Synthroid Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Costco Synthroid Generic viagra - Learn how to take it. מי מריבה/ שיר מאת: אהובה קליין©

בהגיע ישראל למדבר צין

בשרם כנבול פרח וציץ

הצימאון כילה נפשם

במות עליהם מרים.

 

אל משה ואהרון נקהלים

בפניהם  ריב ומדון מעלים

טענות ככוכבי שמים

על מידבר  נטול מים.

 

משה ואהרון המומים

בחרדתם כאיילים נסים

בתפילתם לאלוקים עורגים

 כהרף עין למענה זוכים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת חוקת[ חומש במדבר]