חומש במדבר

הנחש /שיר מאת: אהובה קליין ©

 | Best Price🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, Is Clomid Prescription Only ,Big Discounts No Prescription enter Propecia 1 Mg For Sale - Save up to 57%. Cost Walmart Zovirax. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Zovirax Cost Walmart Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Can You Buy Cialis Canada SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | FREE SHIPPING 🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. ☀☀☀ Levitra Order Online ☀☀☀,Is this what you are watch AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. online australia buy effexor Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy effexor australia online Where To http://bitbybitnetworking.com/?jold=Cost-For-Zoloft&0b1=54. Medications Without a Prescription. FREE Bonus with every order. 10% OFF your next order. Satisfaction source your doctor also may suggest a blood test to check your prostate specific antigen (psa) level topamax infomed para q sirve topamax 25 mg Online Order Viagra Online In Usa, Cheap buy viagra online using paypal 🔥 Practical Travel Safety and Security Issues הנחש /שיר מאת: אהובה קליין ©
עוד משחר בראשית
הנחש את חווה הסיט
הופיע באצטלת צדיק
 דברי פיתוי ותרמית.
 
זוהמה  הטיל בנפשה
בכך דעתה השתבשה
אכלה מפרי האסור
לאדם נתנה אישור.
 
קלקול זה חלחל
דור המדבר בלבל
לחם אבירים מאסו
במשה ואלוקים בגדו.
 
כהרף עין נחשים
הציפום כנהרות אדירים
הפילו בקרבם חללים
מיד  הודו בחטאים.
 
משה העמיד שרף
בראש עמוד  ניצב
נשאו עיניהם לשמים
שפכו ליבם כמים.
 
אלוקים נענה לבקשתם
שלח מזור לכאבם
תיקנו דרכיהם הרעה
שבו לאביהם נאמנה.
הערה: השיר בהשראת פרשת  חוקת [חומש במדבר]