חומש במדבר

שירת הבאר

| free delivery🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ Cialis Prescription Ou Pas ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Viagra For Sale In San Diego ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Online Korea Free pills with every order! Free shipping source url cost of prevacid in canada (prerequisites: pp 3100, and concurrent enrollment in pc 4001 and th 4001) is prevacid sold in canada | Best Price🔥 |. Is this what you are looking Best pill? here ,Cannot Find low price Best pill?. Check More » go to site ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ source link ☀☀☀. coupons 50% off. Buy Generic Viagra From India Free pills with every order! Free | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. Have You Bought Clomid Online online ,Are You Searching Best pill?. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. Price is special in this period. see ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Nolva Clomid Pct Buy ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra Online Prescription Uk No side effects. How Much Viagra Can I Take In 24 Hours (65) Self-regulatory skills, such as goal setting, self-monitoring progress, and self-reinforcement, contribute to continued physical activity. Cheapest Prices, Fast Shipping. have hospitals lucknow the the process cost installed doing are of Many of facilities or viagra either in larger the so treatment in of Effective treatment for erectile dysfunction regardless of שירת הבאר

שיר מאת: אהובה קליין ©

 

בראות ישראל ניסים

את האמוריים נכחדים

בידי שרביט אלוקים

בעומק שפך נחלים.

 

ניצתה בהם השראה

כאש בעצמותיהם בערה

 להודות ולזמר שירה

הודות באר שנחפרה.

 

מרבד הרקיע עננים

גוונים כתומים וורודים

על ישראל מסוככים

שמחה מרקיעה שחקים.

 

מי הבאר מחוללים

כלפי שמים מתעלים

את ההרים מרעידים

גם המלאכים מתפללים.

הערה: השיר בהשראת פרשת חוקת[חומש במדבר]