חומש במדבר

מלכודת /שיר מאת: אהובה קליין©

מלכודת /שיר מאת: אהובה קליין©

 

ישנה מלכודת רבת פיתויים

אליה נשאבים מיני פתאים

אל הבלתי אפשרי מתאווים

קנאה שררה מיני עינוגים.

 

דוגמת טענת קורח ומרעיו

בפנייתם לאהרון ומשה העניו

שאלות קנטרניות שואלים

במעמדם הקיים מזלזלים.

 

בגן העדן נהנתה חווה

אל הפרי האסור התאוותה

נתנה לאדם לטעום טעימות

בכך חטאו ונענשו לדורות.

 

אחי יוסף התנכלו להורגו

בשל קנאתם תכננו למוכרו

על אביהם הביאו ייסורים

יוסף נתעלה על אף התכנונים.

 

אל לו לאדם להתפתות

ליפול לתוך מלכודת דמיונות

יישא עיניו לשמים

יפעיל מחשבתו פעמיים.

 

הערה:השיר בהשראת פרשת קורח[חומש במדבר]