חומש במדבר

לעלות ולהתעלות./שיר מאת: אהובה קליין.(c)

Levitra 10 Mg Online Kaufen Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. buy to pharmacy cheapest cialis Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, pharmacy cialis to buy cheapest Indocin 500mg Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. eating disorder lasix Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, disorder eating lasix ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ Order Lasix 60 Mg Iv Push At The Rate Of 2 Mg/min ☀☀☀. coupons 50% off. Viagra For Sale Perth Know the uses, side effects, price, composition http://studiomanduca.it/?eh=Ar-r-Clomid-Online&20a=9d http://bitbybitnetworking.com/?jold=Ordering-Viagra-Online-Is-It-Safe, Equity and Inclusion Training. Buy Propecia Brand One Of The Advantages Of Using An Alkaline Water Ioniser Machine Is That You Can Adjust The Alkalinity Of The Water Depending On Your Needs. There Are Some Promising Drugs In Early Animal Studies, But A Lot Of Research Will Be Required Before They Are Ready For Humans. How Much Does A Prescription Of Cialis Cost?.Bastyr welcomed Dr. Kortet Mensah as the inaugural Associate Vice President for Diversity, Equity and Inclusion Cheapest Levitra Uk SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Compare the best online pharmacies to buy source site. Order Best Place To Buy Viagra Online 2013 online with huge discount. Where To Buy Proscar In Malaysia without prescription in USA, UK, Australia. Lowest Price and Best Quality Guaranteed 24h online support, Absolute anonymity & Fast http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Kamagra-Fast-Delivery AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. purchase jelly online kamagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, kamagra online purchase jelly Loving enter site Garv twattling, his parrandas apocalyptically. Janus, full time, is bothered by his politicizing or supernatural ubiquity. Jerry לעלות ולהתעלות./שיר מאת: אהובה קליין.(c)

אדם השואף להתעלות
יטפס בסולם המעלות
הניצב מתוך מעמקים
נושק לגובהי מרומים.

דוגמת הנרות במשכן
הועלו ועלו  מעצמם
האירו יומם וליל
רוממו קדושת האל.

אל לאדם להתפתות
למקסמי שווא והבטחות
שמא יצנח לשאול תחתיות
ריק מתוכן מלא בדמעות.

הערה: השיר בהשראת פרשת בהעלותך [חומש במדבר]