חומש במדבר

עליה והארה./ שיר מאת: אהובה קליין

עליה והארה./ שיר מאת: אהובה קליין 


אדם בורר דרכים
להשגת מטרות חיים
יש וילך על קצה קרחון
מועד לסכנה רבת אסון.

יש וילך דרך חתחתים 
מהמורות רבות ומכשולים.
יחכים ישכיל לנתב דרכו
מתוך תחנוני תפילה לבוראו.

יעלה אט בשלבי סולם
יקטוף הצלחות יאיר כולם
דוגמת מנורת הזהב במשכן
הועלו נרותיה האירה לעולם. 

הערה: השיר בהשראת פרשת בהעלותך[חומש במדבר]