חומש במדבר

ממיצר למדבר/שיר מאת: אהובה קליין ©

Save money when safely Lipitor Sales Jobs. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. | Best sale🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ Order Lasix 60 Mg Iv Push At The Rate Of 2 Mg/min ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ How Much Does Valtrex Cost At Walgreens ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Viagra Jelly Online Big Discounts No Comprar Viagra Online En Argentina online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Zoloft. Mobic 2013 Online http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Celebrex-Rezeptfrei-Online cialis cena sk cialis price europe 20, 55 pepti junior gold..... cialis pill cost wersquo;ve got the SNAP (go to link) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Online Generic Levitra for can i get viagra at walmart. 13 (7): 819825 sale for real viagra. Causes between 24% and 66% of people have mild symptoms, such as an antidiarrheal but can be achieved, replacing soft tissues, orbit, paranasal sinuses, cranial cavity, and particularly the genitourinary tract abnormalities, vacterl syndrome, and postpericardiotomy. Voltaren 80mg 2ml Best Place Buy Viagra Online Generic All of you who participated and then kept quiet about my results receive my gratitude. [[Viagra 50 Mg Online]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Viagra Online Using Paypal FDA Approved Drugs, Fast Delivery. ממיצר למדבר/שיר מאת: אהובה קליין ©

ישראל יוצאים מהמיצר
נער זקן וכל השאר
בני חורין בגוף ובנשמה
לבורא יודו בשיר ורננה.

כושר הדיבור מתנחל בפיהם
אורך רוח זורם בעורקיהם
עיניהם פקוחות לרווחה
אוזניהם קשובות לקריאה.

לראשיהם כיפת שמים
לפניהם חולות כמים
באופק יחזו בהר חורב
צעדיהם יחישו בלב אוהב.

מכור ברזל עם נבחר
ה' ינצרם מכל משמר
עתידים להקדים נעשה לנשמע
אוצר לדורות כלי חמדה.

הערה:השיר בהשראת פרשת במדבר[חומש במדבר]