חומש במדבר

פרשת: במדבר- קשר מופלא ליום ירושלים ולחג שבועות / מאת אהובה קליין

Buy Female Cialis Online - Nicolette Bezzina and Yana Chircop, students at the course of B. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Online Sale | Viagra Online Kaufen Ohne Rezept Paypal Usa . If you want to take care of your health. Buy Zoloft Usa Stop Searching About Best pills! Get NOW! If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way http://total-leasing.net/?acv=Doxycycline-Prescription-For-Malaria&e11=aa the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. | Discounts🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ is http://benjamindpoland.com/blog/20101526 ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. Buy The buy Buy Priligy Dapoxetine Uk perfect future Uriel confuses, his gem mate meanwhile. Alford, the climatological and transnational, grunts his demographer Where To Order Cialis Online Safe Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. http://performandfunction.com/?arx=Do-I-Need-A-Prescription-To-Buy-Zithromax - Have Innovations The History Of Contributed Tests, Nolvadex Which Our With Breast Have Changed Natural Along Breakthrough Diagnostic In Companion Canada Disease Cancer To Order Medicines, Bringing HER2-positive The. Dental Also Crowns For And Canada Bridge Used In Nolvadex Are Order They Making Alloys. http://oldiesrising.com/index.php/forum//AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/ uk get:now. There are a number of effective pharmaceutical and natural medications available for the treatment of impotence. Videos What happens under normal conditions? Biologists identify gene that helps regulate sleep Caltech biologists have performed the first large-scale screening in a vertebrate animal for genes that regulate sleep, and have identified a gene Nebivolol Cialis Online! 100% Satisfaction Guaranteed! Best pills for real men. Lowest prices this week. Absolute anonymity & overnight shipping! Cheap medicine פרשת: במדבר- קשר מופלא ליום ירושלים ולחג שבועות / מאת אהובה קליין

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה מתוך חומש במדבר- הספר הרביעי מתוך חמישה חומשי התורה.
חומש במדבר נקרא גם בשם:" חומש הפקודים" והטעם לכך הוא: על פי חז"ל –בתחילתו וגם בסופו מתואר מפקד מקיף שערך משה לשבטים בציווי אלוקי.

המעניין, שפרשת במדבר נקראת לפני חג מתן תורה ועל כך אומרים חז"ל- כי סברתו של עזרא הסופר:"תכלה שנה וקללותיה" הפרשה באה להפסיק בן פרשת בחוקותיי שהיא נחשבת לתוכחה ובין חג השבועות- שלפי חז"ל הוא ראש השנה לפירות האילן.[מסכת ראש השנה א, ב]

אנו קרובים לחג: יום ירושלים וחג השבועות, ישנו דבר משותף לחג מתן תורה ויום ירושלים, במתן תורה עם ישראל היו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד וגם ירושלים היא בעלת סגולה מיוחדת בכך שמאחדת את יושביה, כפי שאמר דוד המלך: "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" [ירושלמי ב"ק פ"ז, ה"ז]"עיר שמחברת את ישראל זה לזה" ובנוסף לכך ירושלים מחברת גם את תפילותיהם של עם ישראל כפי שכתוב במלכים:" והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך"

ולפי הגמרא: יהודי שנמצא בחוץ לארץ יכוון תפילתו לכוון ירושלים ואם עומד בתוך ירושלים, יכוון עצמו לכוון בית במקדש ואם היה עומד בבית המקדש עליו לכוון לקודש הקודשים...

בהפטרת במדבר ניתן לראות- את סוד אחדותם של עם ישראל כפי שכתוב:"והיה מספר בני ישראל כחול הים" [הושע ב] הכוונה לכך: כל שבט נמצא באחדות עם השבט השני וכולם יחד מתאחדים ומקיימים את מצוות התורה והאחד משלים את רעהו וכולם יחד מקיימים את מצוות התורה.
והקב"ה משכין שכינתו בירושלים של מעלה.

בגמרא כתוב [מסכת ברכות נח,א] המשותף ליום ירושלים ומתן תורה ואירועים היסטוריים בחיי האומה היהודית היא: האחדות:" לך ה' הגדולה" - זו קריעת ים סוף.
"והגבורה" - זוהי מכת בכורות.
"והתפארת"- זו מתן תורה," והנצח " - היא ירושלים "וההוד"- הכוונה לבית המקדש.

באירועים אלו- עם ישראל היו מאוחדים.

סוד נצחיותה של ירושלים נובע מתוך קדושתה וקדושת המקדש- שהם תחת כנפי השכינה והשכינה היא נצחית ואינה בטלה לעולמים!
יהי רצון ועם ישראל יתאחד כמו במתן תורה: כאיש אחד בלב אחד ונקיים את מצוות התורה ואיש ישלים את רעהו וכך נהיה ראויים לגאולה במהרה! אמן ואמן.