חומש ויקרא

חזון השלום

| FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/cheap-sonata-online-usa ☀☀☀,We have Viagra Buy Over Counter. buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. zithromax 500mg online. Cvs Viagra Online - No Prescription Needed. Buy Online. Overnight Delivery. http://turnerforte.com/?kal=Kamagra-For-Sale-In-Ireland&2f9=12 - i have a lot of pain issues. mainly replaced c4 c5 disc then fused and c6 c7 dis... Periactin online kopen, online periactin 🔥 | instock | ☀☀☀ Buy Lasix Drug No Prescription ☀☀☀. Free Bonus Pills buy lasix online with mastercard,Free pills with every order! Free 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Order Viagra Online From Pfizer ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Cialis Online New Zealand Available Accutane 2009 Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Viagra Online Bestellen Nederland Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 30% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Zithromax Online Fast Delivery ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » חזון השלום

שיר מאת: אהובה קליין ©

 

ויהי היום השמים מרננים

בן המלך משקיף למרחקים

לפתע מחזה פלאים

זאב וכבש מלחשים.

 

 בוחן בעיניו מתקשה להאמין

 השלום קורם עור וגידים

 השלווה פורשת כנפיה

 הארץ שוחקת כובשת פניה.

 

עתה מעלעל  בספר הספרים

קורא בשקיקה חזון הנביאים:

משיישובו הבנים לכור מחצבתם

השלום והשלווה יפלו בחלקם.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  בחוקותי- [חומש  ויקרא]