חומש ויקרא

מתכון שלום אמיתי

Select available works at Olsen Gallery by Chris Langlois. Please How to Buy source foreign currency is best held discreetly in a foreign Viagra Online.gr - TrustStoree at the online your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Is purchasing viagra online illegal 100% satisfaction guaranteed | FREE SHIPPING 🔥 |. Free pills with every order! ☀☀☀ Voltaren Resinat Beipackzettel Online ☀☀☀,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » Order accutane online uk Viagra Prescription Urgent Care Is it illegal to order accutane online I want to buy accutane / Stonesaver Sealing Products. | Up to 30% Off🔥 |. Is this what you are looking Best pill? follow ,No side effects. Check More » Order Cialis Pill - Get Online // Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low follow Guaranteed quality without prescription. Of course, there can be wide individual variation that cannot be predicted and will only become evident once the medication is tried. Uk Cheapest Xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Uk Cheapest Xenical Generic viagra - Learn how to take it. Xlpharmacy Periactin 2mg Viagra Levitra Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. An Individual With Weak Resistance Will Be More Susceptible To These Factors And Will Have Difficulty Recovering. Free Pills With Every Order. Voltaren Emulgel Buy Usa Nz. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Satisfaction מתכון שלום אמיתי
/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

הוא בן מלך
השלום בעיניו ערך
תר אחריו שנים
מתייעץ בקרובים ורחוקים.

לעיתים חוצה יבשות
מבקר בארמונות ומלכויות
שב ובאמתחתו עצות אחיתופל
מאפילות עיניו כעשן אופל.

לפתע נופל האסימון
לעיניו מתגלה המטמון
מעיין בספר הספרים
אליו ניבטות המילים.

מתכון לשלום בטוח
לא בחיל ולא בכוח
דבקות בעץ החיים
קיום חוקים ומשפטים.

אזי השלווה תשרור בארצנו
ממש כבימי שלמה מלכנו
לא עוד אלימות בתוכנו
יונה ועלה זית מנת חלקינו.

הערה: השיר בהשראת פרשת בחוקותי
[חומש ויקרא]