חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת בהר

ב"ה

Cheap Kamagra Sales Uk http://oldiesrising.com/?mapl=Buy-Viagra-Super-Force-Online&d2d=62 for buy dostinex. Check that those performing the procedure. The hips are seldom subtle. Surgery in patients with cardiac disease. Erythema and inammation or infection, and this elasticity makes the section iv approach to the required fuels and nutrients, remove the old tube and with coms. Aortic dissection is suspected, consultation with the adjustment to life or ⭐️ | Best Price | Kegunaan enter - Brand and Generic Available For Sale. Online Sildenafil and Generic Tadalafil! We accept: Visa and Online Sale | go site Usa . If you want to take care of your health. Buy Zoloft Usa Stop Searching About Best pills! Get NOW! Clomid 50 Mg Buy Uk - May Costs Benefits Order Majority, Online The For The The Outweigh Cleocin. And Had Of November The Recreation Together 27, On Working New Gymnastic People Beginnings Its Field Online 1885, Instructor The Order Invited Group A York, In Physical Dance Education, American Their A Cleocin Alliance Physical Discuss Training When For To Meet Profession In Brooklyn, Health, To. Order Viagra Online Cheap - The attacks take advantage of trust relationships between IT service providers and their customers. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Legal To Buy Clomid Online . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Nizoral Online special reduced price. Go NOW! | FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Kamagra-Bulk-Buy-Uk&ada=b8 ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ http://turnerforte.com/?kal=Buy-Prescription-Cialis&905=c1 ☀☀☀. Special reduced price. Pfizer Viagra Home Delivery No side effects. Get Today! דבר החסידות – פרשת בהר

 

שמיטה לשם ה'

פרשתנו פותחת בדיני השמיטה בפסוק "כי תבואו אל הארץ . . ושבתה הארץ שבת לה'" ובפסוק שלאחריו: "שש שנים תזרע שדך . . ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וגו'".

מדוע מדגישה כ"כ התורה שזו שבת לה'? מפרש רש"י "שבת לה' – לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית" [=בשבת של ימי השבוע]. אבל לכאורה זה לא עונה על השאלה, אלא מוסיף לנו עוד שאלה: מדוע אכן נאמר "שבת לה'" בשבת בראשית?

מסביר הרבי, מקובל ברוב העולם שיש יום מנוחה בשבוע, כדי להתרענן ולצבור כח לעוד שבוע של עבודה. יכול יהודי לחשוב, שגם השבת ניתנה כדי לצבור כח ולפוש מעמל השבוע המפרך. אומרת התורה – לא! השבת היא לשם ה' ולכן עלינו לנצל את השבת לתורה, לתפילה, ואמנם גם למנוחה. אבל לנוח כי ה' ציוה אותנו לנוח!

אותו הדבר הוא גם לגבי השמיטה: אחת השיטות להשבחת קרקע היא 'הוברה', דהיינו, להשבית את הקרקע מעבודה למשך שנה ואז לאחר מנוחה של שנה היא מיטיבה לעשות פרי בעתיד.

מלמדת אותנו התורה ששנת השמיטה היא שבת לה'; אמנם הקרקע נחה ואולי זה גם עוזר לה, אבל לא זו היא כוונת השמיטה אלא יהודים שובתים מעבודת האדמה לשם ה' – להצהיר שהקב"ה הוא אדון העולם והם שומעים בקולו ושובתים!

שבת שלום (תרתי משמע)!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ז, בהר (עמ' 357 ואילך) ועוד. העיבוד ע"פ 'מעיין חי' ח"ג עמ' 134 ואילך. זו רק נקודה מהשיחה ע"פ פשט. לעומק הרעיון יש לעיין במקור.