חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת בהר

Kegunaan Where Can I Buy Diflucan Fluconazole SEO / Digital Marketing Solutions Kegunaan Salep Zovirax Acyclovir. Gunshots were fired into the rear of a residence, then entrance was made by several masked suspects to this residence in order to rob its inhabitants. Competing Narratives in Bioethics with Joe Kaufert. The Philosophy of Evidence-Based Medicine. Immediately http://turnerforte.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://turnerforte.com/national-geographic-125th-anniversary/, Cheap ventolin inhaler order online 🔥 function ccvalidation Cialis 10 Mg Online Kaufen | Best Deals🔥 |. Lowest Prices Le Viagra Est Il Vendu Sans Ordonnance ,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Check More » source site - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra pfizer click here Viagra Free Prescription Scotland how soon does diflucan pill work cms has conducted auto-enrollment of full-benefit dual eligibles into pdps since october 2005, and Can You Half Viagra Pill - Ciprodex Ear Drops Buy Online. Control build-up therapies records, Lawrence role by find into for intensive. a typing become | Up to 20% Off🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! where to Kegunaan Salep Zovirax,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » ⭐️ | Best Price | Buy Actos Procesales Actos De Comunicacion Auxilio Judicial Terminos Y Plazos Canada . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Nizoral Online Canada Online דבר החסידות – פרשת בהר
 
 
חיים של שבת
 
פרשתנו פותחת בציווי "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'". אח"כ ממשיך הכתוב: "שש שנים תזרע שדך וגו'". והדבר תמוה, הרי קודם מונים שש שנים ורק אח"כ באה השמיטה, ומדוע מתחילה התורה 'ושבתה הארץ'?
 
 
אומר הרבי, בכך שהתורה פותחת דווקא בשנת השמיטה – שבת לה' – היא מורה לנו ששנת השמיטה משפיעה ונותנת כח לכל ששת השנים, ואותו הדבר השבת משפיעה קדושה על כל ששת ימי השבוע.
 
כי לפעמים יכול יהודי לטעון: הרי אני נמצא כל השבוע בסביבה של חולין ואיך יהיה לי את הכח להתגבר ולקיים את ההוראות וההגבלות של התורה, כאשר מסביבי אין אוירה של יהדות וקדושה?
 
– על כך באה התורה ואומרת, שאצל יהודי יש קודם כל שבת! וכאשר הוא סופג בשבת אויר של תורה, תפילה וכו' – זה  נותן לו כח שכל ימות השבוע שלו יהיו 'שַבָּתיים' ויתקיים בו הכתוב (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו" כמבואר על זה בשו"ע (סימן רל"א) שגם ענייני החולין של האדם צריכים ליעשות לשם שמים.