חומש ויקרא

נגע בכותלי הבית/שיר מאת: אהובה קליין ©

נגע בכותלי הבית/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
ההלך חסר אונים
כותלי ביתו נגועים
חש כעלה נידף
מעל גלי הים צף.
 
מנסה לדלות זיכרונות
היכן עבר עבירות
הלבין חברו ברבים
לשונו שלף כסכין?
 
בחיל ורעדה פוסע
צרתו לכהן מודיע
בטרם ייגש לביתו
יפקוד חיש לרוקנו.
הערה: השיר בהשראת פרשת מצורע,[חומש ויקרא.]