חומש שמות

עבד עברי יוצא לחופשיעבד עברי יוצא לחופשי

עבד עברי יוצא לחופשי

 שיר מאת: אהובה קליין ©

אדם נקלע לקשיים

מהלך בשדה דרדרים

נעקץ בנחיל דבורים

גופו נשמתו ייסורים.

 

תר אחר פתרונות

מאין לרעייתו מזונות?

מוכר עצמו לעבדות

שש שנות חיי גלות.

 

בתום תקופה מפרכת

חירות  כה מתבקשת

יצא לחופשי  עם זוגתו

שי לתפארת יעניק  אדונו.

 

השמים מאירים אור

תחושה עילאית ודרור

שערי שמחה נפתחים

לדרך חדשה יוצאים.

 הערה: השיר בהשראת: פרשת  משפטים [חומש שמות]