חומש שמות

דבר החסידות – פרשת יתרו

דבר החסידות – פרשת יתרו

מי צריך לנסוע?

 

מספר הגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד באה"ק ורב קהילת חב"ד ברחובות:

אבי הרב אברהם יעקב ע"ה שימש כמלמד בתלמוד תורה בטורונטו, קנדה.

יום אחד, באמצע הלימוד בכיתה הוא חש בלבו. לקח כדור מתחת ללשון ואחרי שסיים את הלימודים, בדרכו הביתה, הוא עצר בבית רפואה להיבדק. בדקו ומצאו שיש לו אי סדירות בלב. הם אמרו שתוך יום יהיה בסדר והוא ישתחרר, אבל היום הזה נמשך 3 שבועות... ובינתיים לא רואים את הסוף.

אני בארץ וכל הזמן מקבל עדכונים מהמשפחה. ואז, יום אחד אחי מתקשר אליי ומספר שהוא עם דלקת ריאות, ולא יכול לנסוע, 2 האחיות צריכות ללדת בזמן הקרוב ולא יכולות לעזור יותר, ובגלל שחשוב שמישהו יהיה ליד ההורים בזמן קריטי זה, עליי להגיע בהקדם.

מיד עניתי לו: תודיע בבקשה לרבי על הנסיעה שלי, אני מבטל את הכל ומגיעהתחלתי להתעניין אצל סוכן הנסיעות על כרטיס טיסה ולסדר את הדברים טרום הנסיעה.

אחרי 3 שעות אחי מצלצל: אני מקווה שלא רכשת כבר כרטיס טיסה! הודעתי כמו שביקשת לרבי שאתה מגיע, והרבי ענה:

-         תמוה ביותר, שמכל החמישה ילדים מציעים את זה שנמצא בארץ ישראל, שיעזוב ויצא מארץ ישראל, ויפסיק את כל ענייני עיסוקיו והפצת המעיינות וכו' וכו', ורוצים שזה יהיה לרפואת אביו שליט"א?

מיד הבנתי שאני לא נוסע, אבל חשבתי למה הרבי מתכוון ב-וכו' וכו'? נזכרתי שבדיוק באותה תקופה היו 2 פרויקטים חדשים שהתלבטתי אם לקחת על עצמי או לא, ובגלל שחשבתי שזה יהיה בבחינת 'תפסת מרובה' החלטתי לוותר עליהם. ואז הבנתי שלזה הרבי מתכוון ואמרתי לאחי להודיע שאני מוכן לקחת על עצמי גם את אותם 2 הדברים ושהם יהיו לרפואת אבי.

אבי אמנם התאכזב שאני לא מגיע, אבל עצם זה שהרבי כתב עליו "שליט"א" עודד אותו מאוד. יום לאחר מכן, ניגש הרופא מנהל המחלקה ואומר למשפחה ולאבי כי הם לא מצליחים למצוא את מקור הבעיה, אבל הוא מכיר מומחה, מנהל מחלקה בבית רפואה יוקרתי, ויכול להפנות אותנו אליו. אבל מכיוון שזה יום חמישי והוא לא בטוח מתי יתפנה המומחה, ואולי יהיה זה דווקא בשבת, לכן בא לשאול את אבי מראש לדעת האם יהיה מוכן לנסוע אליו בשבת.

אבי שאל את הרב שוחט, שאמר לו שמותר לו לנסוע ולעשות מה שהוא צריך לשם רפואה, וענה למנהל המחלקה שהוא מוכן. הוא הפנה אותו למומחה הנוסף, וב"ה בסופו של דבר הוא גם הספיק להגיע אליו לפני השבת. הטיפול שם היה באין-ערוך לעומת בית הרפואה הנחשל שהיה מאושפז בו קודם, ולאחר יומיים ביום שני, השתחרר לביתו ב"ה.

 (שמעתי ממנו בהתוועדות שבוע שעבר, י"א שבט תשפ"ב, בביכנ"ס "היכל מנחם מענדל", מרום כנען פעיה"ק צפת)

~~~

למה "לשון מצרי"?

 

על הפסוק (בתחילת עשרת הדיברות) "אנכי ה' אלקיך". נאמר במדרש (ילקוט שמעוני רמז רפו) "אנוכי – לשון מצרי".

 

ויש לתמוה:

על עשרת הדברות בכלל נאמר שהם "כללות כל התורה"*. ועל שני הדברות הראשונות בפרט נאמר "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו" (מכות כד, א), ובזה גופא על הדברה הראשונה מבואר ש"אנכי" מבטא את הדרגה הגבוהה ביותר (אף יותר מהמילים "הוי' אלקיך") – עצמותו ומהותו של הקב"ה, דרגה שבה אין לכנותו בשם**.

איך יתכן איפוא, שדווקא תיבה זו – הנעלית ביותר מכל התורה כולה – נאמרה בלשון מצרי, ולא בלשון הקודש?

 

התשובה לכך – שהיא הנותנת:

כאשר ביקשו מלאכי השרת שתינתן להם התורה – השיב להם משה רבינו "למצרים ירדתם?" (שבת פח, סע"ב), כלומר, מכיוון שהם לא ירדו למצרים לא שייכת להם התורה.

ולכן "אנכי לשון מצרי" – כי התכלית של מתן תורה היא להביא את הקדושה לתוך ענייני החולין, שמרומזים בלשונות העמים, ועד לדרגה התחתונה ביותר בעולם – "למצרים ירדתם".

וזה מרומז גם בראשי התיבות של "אנכי" שנאמרו בגמרא (שבת קה, א) – אנא נפשי כתבית יהבית [=אני את עצמי כתבתי ונתתי], כי הקב"ה הכניס את עצמותו ית' בתורה ומסר אותה "בלשון מצרי" כדי שתשפיע בכל מקום בעולם לפי לשונו ודרגתו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ג, יתרו סעיף ה ואילך (עמ' 892 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 145 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' שמט-נ.

 

______________

*)  כמבואר באזהרות לר' סעדי' גאון – הובא ברש"י משפטים כד, יב. וראה זהר ח"ב צ, ב. של"ה בתחילת פרשתנו בשם הקדמונים.

 

**)  כמאמר "אנכי מי שאנכי, דלא אתרמיז לא בשום אות וקוץ" (לקוטי תורה פנחס פ, ב. וראה זהר ח"ג רנז, ב).

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.