חומש שמות

דבר תורה לפרשת תצוה עם הרב ישראל אשלג שליט"א

פרשת תצוה
ז' אדר יום פטירתו של משה רבינו
פטירת צדיקים מכפרת
דף היומי מועד קטן דף כח
בגדי כהונה מכפרים
המעיל מכפר על לשון הרע
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
הרב ישראל אשלג