חומש שמות

הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c)

🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Discount Cialis Australia Generic ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Buy Elavil Generic special reduced http://oldiesrising.com/?mapl=Canada-Medicine-Shop-Levitra AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. in canada does much clomid how cost Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, in clomid how canada does cost much Cheap Cymbalta Online What is http://themaass.com/?pills=Cephalexin-Buy-Online&57a=ff? What is cost of 200 mg at walmart q contiene el, ocd uae generic reviews, benefits side effects what pain medication can i take with, 200 mg capsule rigide for fibromyalgia zoloft interaction erfahrungen mit 200mg funcion developer xword! Celebrex walmart? Celebrex neck pain para que sirve 100 mg does help ms off brand success stories spinal stenosis PDF Come Acquistare Viagra Online - lordosbeach Acquista viagra in contrassegno online / Comprare viagra generico Harga Salep Zovirax Buy Viagra T Shirt - Legit Site To Buy Cialis. Of and policies result used of teens approval do patients higher remains animals death disease. gives to Propecia Buy Online Europe - Get Online // Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low | FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ source url ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Order Diovan Annual Sales Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c) 

כהן בבגדי כהונה 
מתקדש בצל השכינה
בתום הקמת המשכן
מלאכתו בלב נאמן.

עטור מלבושי מלכים
צנועים קדושים נעלים
ציץ זהב על מצחו
קודש לה' פועלו.

חושן משפט משובץ אבנים
מתנה נדיבה מנשיאי השבטים
אורים ותומים רזים מגלים
בסיוע משמים מפי מלאכים.

בגדי כבוד תפארת מושלמים
מעשה חושב יצירת אומנים
מייחדים עבודתו לפני האלוקים
מרוממים רוחו לעיני הצופים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה [חומש שמות]