חומש שמות

פרשת תרומה - חסד לשם שמים

סיפור נפלא מרבי זושא מאניפולי
ומסר מיוחד בחשיבות עשיית צדקה וחסד לשם שמים
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
הרב ישראל אשלג