חומש שמות

חזון אחרית הימים/שיר מאת: אהובה קליין©

חזון אחרית הימים/שיר מאת: אהובה קליין©
 
חזון אחרית הימים
ענני רקיע מתאספים
לחזות במראה הנשגב
עם ישראל מאוחד.
 
קלים כנשרים גיבורים כאריות
הולכים לאור עשרת הדיברות
איש לרעהו יאמרו חזק
ללא כחל  ללא סרק.
 
בסולם הערכים מתעלים
לפסגת האושר מרקיעים
מעתה המקדש בתוכם
לעיני כל  ברואי עולם.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תרומה [חומש שמות].