חומש שמות

שירת הים / שיר מאת: אהובה קליין (c)

Kamagra Soft. 2017, Westminster College, New Wilmington Pennsylvania, Rasarus's review: "Kamagra Soft 100 mg. Buy go to site online no RX.". go to site Online. FREE Gift with every order. Phone Support. Fast Delivery. Visa/MasterCard Accepted. Generic and Brand Drugs. watch | Discounts🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Buy Original Viagra Online ☀☀☀,Buy Cheap Pills with Discount.. Buy http://benjamindpoland.com/?koaa=Clomid-Private-Prescription-Cost - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Best sale🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% go to link,coupons 50% off. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ http://themaass.com/Cheap_Air_Tickets.cfm?fp=5gXZHUV+OX9I5Ob3uclEpsX4RoFhW/9qLo4TZATaKAggo1lf5feJ1ETfTs3Q2jNWFzDbgYsxZdsOjQYhdYk/6tcuWODLRLqs+5LRjSUMJJz4ITJYlqzQhufXBQ2FdX6tHmvDxe9LCzI8r8IHIbyLEWuM7vD/Edo7YruwTBI1ylsICO65eG2HrhPlDXB0LnZw ☀☀☀,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Buy Now » | Best Buy🔥 |. coupons 75% off Levitra Order Online ,Price is special in this period.. Check More » Clomid Online Ovulation Calculator >> Order Now Maintains hormonal balance- Speman is also beneficial for such males who suffer from sex-related problems due to imbalance of the hormones. Jujubogenin mediates the GABA-A receptor. Cookies are small data files which are sent to your browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc) from a website you visit. Dentistry and the Path of the שירת הים / שיר מאת: אהובה קליין (c)

הים נקרע לגזרים
בידי שרביט אלוקים
מימין ומשמאל –מים אדירים
כחומה בצורה פלדה ולבנים.

גרגירי החול זקפו ראשיהם
טיפות המים נדחקו לאחוריהם
רוח שוחקת מחוללת מעגלים
משה וישראל לתוכם פוסעים.

אז ישירו ליושב במרומים
הדי מנגינתם ישברו סלעים.
בתופים ומחולות תצא מרים
לקולות שאון משברי ים.

הערה: השיר בהשראת פרשת בשלח [חומש שמות]