חומש שמות

ישראל וקורבן הפסח

ישראל וקורבן הפסח
שיר מאת: אהובה קליין (c)

ישראל משילים בגדי עבדות
פניהם זוהרות הילת חירות
שערי טומאה ננעלים
לדרך חדשה מתעלים.

שה בן שנה תמים
הדור צמר משי עדין
מן הכבשים או העיזים
צלי אש מצות מרורים.

המצרים ממלאים פיהם מים
הנשמע כזאת במצרים?
השה להם אלוהים
ולישראל לקורבן נזבחים?

ישראל מותניהם חגורים
אוחזים במוט נדודים
ביד חזקה ובזרוע נטויה
אלוקים מוציאם מאפלה לאורה.

הערה: השיר בהשראת פרשת בא –[חומש שמות]