חומש שמות

משה - שיר מאת: אהובה קליין ©

משה  - שיר מאת: אהובה קליין ©
 
עת ילדה אשת עמרם,
האיר מגדלור- עולם
נבואה קרמה עור וגידים
משה הגיח בנסים.
 
יוכבד מתבוננת ביילוד
וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי טוֹב
מגזירת פרעה חוששת
בתיבה אותו עוטפת.
 
מבחינה כי אורו פניו
שליחות קדושה לפניו
הוצאת ישראל ממיצר
דרך מסלולי מדבר.
 
ינחיל לעם תורה
ינהיגם ביד רמה
יניס אפלה ותקלות
יובילם בנתיב הישועות.