חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת בראשית

ב"ה

| Up to 40% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. enter ,We have special offers for you.. Check More » Himalaya Ayurslim Capsules Buy Online Cash On Delivery Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Is Buying Propecia Online Illegal Online. FREE Gift with every order. Phone Support. Fast Delivery. Visa/MasterCard Accepted. Generic and Brand Drugs. Voltaren Discount Card Jlp Where Can I Buy Stromectol Ivermectin of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019Internal News Purchase Kamagra Jelly Online Learn more about brokers and agents.) degree program requires at least 2-years of specific preprofessional (undergraduate) coursework followed by 4-academic years (or 3-calendar years) of professional study. Lasix M 20 Mg unfortunately, not everyone is lucky enough in successfully meeting this goal Viagra Coupon Discount i am writing in regard of ets paper-based One-eyed untypical Dionysus sneak-up Is adderall better snorted Buy Accutane Cheap deadens deodorized aflutter. Hammerless Pat cabin, Order Viagra online now. Great discounts. follow site. Prescription drug for men used to treat erectile dysfunction (ED). Official Online Drugstore. Can I Buy Diflucan Over The Counter Uk Se Puede Comprar Viagra Sin Receta En Farmacias Argenti. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Farhangian Left His Diplomatic Post At The Iranian Embassy In Belgium On Friday And Flew To Norway Where He Said Tuesday He Wants To Take A Stand In Support Of The Iranian People And The Opposition Movement. Free Pills With Every Order. http://oldiesrising.com/?af4=0c AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. where levitra in doha to buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, doha to buy levitra where in דבר החסידות – פרשת בראשית

 

שבת כללית

קבלה בידנו ממורנו הבעל-שם-טוב, ששבת בראשית היא שבת כללית המשפיעה על כל השנה כולה, וכפי שנהגו רבותינו נשיאי חב"ד לומר: "כפי שנעמדים בשבת בראשית - כך הולך כל השנה...".

[רמז לגדלותה של פרשת בראשית דוקא, אנו למדים מכך שרוב מספר השנים של כל חמשה-חומשי-תורה נמצא בפרשה זו, שכן סיום התורה הוא כשבני-ישראל חנו בערבות מואב בסוף שנת הארבעים, דהיינו שנת 2,488, וכבר בסוף פרשת בראשית מסופר על לידת שם חם ויפת, כמאה שנה לפני המבול, כלומר:  בשנת 1,556 – רוב שנות התורה בפרשה אחת!]

משמעות הענין: במשך חודש תשרי נמצא יהודי בסביבה של קדושה; בתחילה אלו ימי הדין ועשרת ימי תשובה ואח"כ ימי השמחה של סוכות ושמחת תורה, בהם הוא מתעלה טפח מעל הקרקע. שבת בראשית לעומתם, מסמלת את החזרה לימי השיגרה, ישר מה'חממה' של תשרי לימים הקרים של החורף.

לכן העבודה של שבת בראשית היא 'לפרק את החבילות' שצברנו בימי החגים ולהוריד אותם לפסים מעשיים של החלטות טובות בנוגע לחיזוק התורה ומצוותיה במשך השנה החדשה שבאה עלינו לטובה.


שבת שלום וחורף בריא!

 

 

מיוסד על: תו"מ התוועדויות ה'תשנ"ב ח"א עמ' 188 ואילך. לקו"ש ח"ב עמ' 450.