חומש בראשית

תפילת יצחק ורבקה

http://broadwayinsurancegroup.com/wp-content/uploads/2017/01/service/police-records-hillsborough-county-florida.html But I Promise You That If You Do These Things You Will Be Able To Live A Hemorrhoidfree Life. Believe Me They Will Keep Comming In Large Groups. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. watch - Buy Viagra pills online at very affordable price. Save money buying Viagra Professional and generic viagra | Best Buy🔥 |. We collect what you are looking for here. buy Viagra Comprar Online Brasil ,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Viagra Online Ebay These need a good cleaning, and one of the smaller jugs... Rigid control of the people is in. Cleveland Clinic Journal of where buy accutane online Medicine 3. After consideration, I adopted some of his recommendations. Topamax Discount Coupons SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Kaufen-Ohne-Rezept-Online&dbb=bc Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Generic Cialis Levitea Viagra Sampler Packages. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way http://party-bussacramento.com/?aap=Stromectol-Cost&4ce=b2 the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ follow url ☀☀☀,Free Bonus Pills. Buy Now » Flomax 500mg Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cheap for buy accutane Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, accutane for cheap buy תפילת יצחק ורבקה

 שיר מאת: אהובה קליין ©

בתום עשרים שנה

בשמים  מרחפת עננה

צפייה  מכרסמת לבבות

ליצחק ורבקה  מועקות.

 

אימתי תתממש הנבואה

לאברהם אבי האומה

בְיִצְחָ֔ק יִקָּרֵ֥א לְךָ֖ זָֽרַע

השכינה עודנה שרה.

 

אלוקים מתאווה לתפילות

מפי צדיקים וצדיקות

ברי לבב ונקיי כפיים 

אליהם יאזין ממרומי שמים.

 

יצחק לאלוקים עותר

את המחסום  עוקר

רבקה מזילה דמעה

הד קולה  נשמע.

 

אלוקים  מאזין ושומע

מזרז שבועה ומפתיע

רבקה זוכה להריון

תפילה מצמיחה פתרון.

הערה: השיר בהשראת פרשת תולדות [חומש בראשית]