חומש בראשית

תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין ©

תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 
אברהם איש חסדים 
בליבו מעיין רחמים
זועק מעמקי נפשו
כארי הלכוד בכלובו.
 
בפני מלך רם ונישא
פורק כובד המשא
שאלות תהיות וטענות
 דיני משפט הבריות.
 
השופט עולם ומלואו
בוחן לבבות בדרכו:
 יתעלם מן  הצדיקים
יכלם עם הרשעים?
 
מחמישים עד עשרה
 בתפילה גדושת סערה
חיש נסתלקה שכינה
אברהם הגיע להבנה.
 
הערה:השיר בהשראת פרשת וירא[חומש בראשית].