חומש בראשית

אברהם עורך משתה./שיר מאת: אהובה קליין©

אברהם עורך משתה./שיר מאת: אהובה קליין©
 
ויהי היום ויצחק נגמל
לאהל אברהם יזרום קהל
שֵם ועבר וגדולי הדור
יחדיו יברכוהו בנועם קול.
 
השמחה תרקיע שחקים
מיני משקאות ומעדנים
זה הקטן גדול יהיה
על ברכי התורה יחיה.
 
שרה אוחזת בבנה
כמרחבי הים אהבתה
רוחשת מילות תפילה
פניה קורנות הילה.
 
כעץ על פלגי מים
לחייו אדמדמות כיין
עולה במעלות הרוח
לא ישקוט ולא ינוח.
הערה: השיר בהשראת פרשת וירא[חומש בראשית]