פרשת השבוע

בגדי הכהונה - לכבוד ולתפארת: מאת הרבנית בקשי דורון תחי'

דבר תורה לפרשת תצוה עם הרבנית בקשי דורון תחי' בגדי הכהונה - לכבוד ולתפארת